Администрация

# Title Категория Post date
1 Лазарки наричаха и благославяха в общината в Дулово Култура 18 Apr 2019 - 17:41
2 З А П О В Е Д № РД-04-234 Заповеди 18 Apr 2019 - 17:37
3 Със заповед № ОХ - 307 /27.03.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 42 вакантни длъжности за войници Обяви и Протоколи за конкурси 16 Apr 2019 - 17:26
4 Със заповед № ОХ-308/27.03.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 26 вакантни длъжности за войници Обяви и Протоколи за конкурси 16 Apr 2019 - 17:26
5 У В Е Д О М Л Е Н И Е НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ Уведомления 8 Apr 2019 - 12:05
6 Призови места за рецитатори от ДГ“МИР“ Образование 6 Apr 2019 - 08:38
7 Със заповед № ОХ-234/05.03.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 64 вакантни длъжности за гвардейци в Националната гвардейска част- София Обяви и Протоколи за конкурси 1 Apr 2019 - 10:23
8 У В Е Д О М Я В А М Е ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, ЧЕ Е ПОДГОТВЕН ПРОЕКТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА №9 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БАЗИСНИЯ МЕСЕЧЕН НАЕМ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ Обяви и Протоколи за конкурси 1 Apr 2019 - 10:23
9 М О Т И В И ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТАРИФА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСЕЧНАТА НАЕМНА ЦЕНА ЗА 1КВ.М. ПОЛЕЗНА ПЛОЩ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В ОБЩИНА ДУЛОВО Обяви и Протоколи за конкурси 1 Apr 2019 - 10:21
10 Приемане на изменение на Наредба №9 за определяне на базисния месечен наем за предоставяне под наем на имоти – общинска собственост Обяви и Протоколи за конкурси 1 Apr 2019 - 10:20
11 Със заповед № ОХ - 253 /11.03.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 100 вакантни длъжности за матроси във ВМС Обяви и Протоколи за конкурси 22 Mar 2019 - 17:02
12 Министъра на Образованието в Дулово 2019г. Култура 18 Mar 2019 - 17:13
13 Съвет на децата Образование 15 Mar 2019 - 06:46
14 У В Е Д О М Л Е Н И Е НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ Уведомления 12 Mar 2019 - 17:40
15 Публичен търг чрез явно наддаване Обяви и Протоколи за конкурси 12 Mar 2019 - 17:37
16 Публичен търг чрез явно наддаване Обяви и Протоколи за конкурси 12 Mar 2019 - 17:36
17 Международния ден на жената- 8-ми март Култура 7 Mar 2019 - 17:46
18 Поздравявам ви с Националния празник на Република България- 3-ти март! Култура 3 Mar 2019 - 07:37
19 Мартенско дърво в Дулово Култура 1 Mar 2019 - 17:35
20 Празник на любителското художествено творчество- 1 март. Култура 28 Feb 2019 - 18:10