Администрация

# Title Категория Post date
1 Публични търгове чрез явно наддаване Обяви и Протоколи за конкурси 12 Feb 2019 - 18:11
2 ТРИФОН ЗАРЕЗАН В СЕЛО ГРЪНЧАРОВО Култура 11 Feb 2019 - 16:00
3 БЛАГОТВОРИТЕЛНА КАМПАНИЯ "ДА ПОМОГНЕМ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО И РЕМОНТИРАНЕТО НА ЦЪРКОВЕН ХРАМ "УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО" В СЕЛО ГРЪНЧАРОВО". Култура 25 Jan 2019 - 17:35
4 ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ ОТ ЧЕТВЪРТА И ПЕТА КАТЕГОРИЯ от 01.11.2018 год. до 31.12.2018 год. Регистри 25 Jan 2019 - 08:07
5 ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ ЗАПОВЕДИ НА ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ КЪМ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ от 01.11.2018 год. до 31.12.2018 год. Регистри 25 Jan 2019 - 08:07
6 ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ от 01.11.2018 год. до 31.12.2018 год. Регистри 25 Jan 2019 - 08:06
7 ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА РАЗРЕШЕНИТЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ ПРОЕКТИ : ПУП / ИПУП – ПП, ПРЗ, ПР, ПЗ от 01.11.2018 год. до 31.12.2018 год. Регистри 25 Jan 2019 - 08:05
8 УВЕДОМЛЕНИЕ Уведомления 24 Jan 2019 - 17:28
9 ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТИ : ПУП / ИПУП – ПП, ПРЗ, ПР, ПЗ от 01.11.2018 год. до 31.12.2018 год. Регистри 23 Jan 2019 - 18:04
10 ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТИ : ПУП / ИПУП – ПП, ПРЗ, ПР, ПЗ от 01.01.2018 год. до 31.10.2018 год. Регистри 23 Jan 2019 - 18:03
11 Празник в АГО-Дулово 2019г. Култура 21 Jan 2019 - 18:04
12 Бабинден Дулово 2019г. Култура 21 Jan 2019 - 17:38
13 Публичен търг чрез явно наддаване Обяви и Протоколи за конкурси 21 Jan 2019 - 17:35
14 Публичен търг чрез явно наддаване Обяви и Протоколи за конкурси 18 Jan 2019 - 11:02
15 Публични търгове чрез явно наддаване Обяви и Протоколи за конкурси 18 Jan 2019 - 11:01
16 Публичен търг чрез явно наддаване Обяви и Протоколи за конкурси 18 Jan 2019 - 11:00
17 О Б Я В А за набиране на български граждани, отговарящи на изискванията на чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България без военна подготовка Обяви и Протоколи за конкурси 14 Jan 2019 - 17:41
18 О Б Я В А за набиране на български граждани, отговарящи на изискванията на чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България Обяви и Протоколи за конкурси 14 Jan 2019 - 17:41
19 Протокол за класиране на кандидата по обявения конкурс за длъжността "Главен Архитект" на Община Дулово Обяви и Протоколи за конкурси 10 Jan 2019 - 17:51
20 Публичен регистър за разпоредителни сделки - 2018г. Регистри 9 Jan 2019 - 17:19