Обяви и Протоколи за конкурси

Със заповед № ОХ - 307 /27.03.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 42 вакантни длъжности за войници

О Б Я В А

 

Със заповед № ОХ - 307 /27.03.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени  42 вакантни длъжности за войници в 68-ма бригада ,,Специални сили” в гарнизон Пловдив.

 

Основни изисквания - средно образование, физически здрави, неосъждани, на възраст до 28 г. (41г. за освободени от кадрова  военна служба),да покриват нормативите за физическа годност, да са психологично пригодни.

Със заповед № ОХ-308/27.03.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 26 вакантни длъжности за войници

О Б Я В А

 

         Със заповед № ОХ-308/27.03.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 26 вакантни длъжности за войници във военните  

      формирования от състава на Стационарната        

       комуникационна и информациона система             

 

 

Със заповед № ОХ-234/05.03.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 64 вакантни длъжности за гвардейци в Националната гвардейска част- София

О Б Я В А

 

Със заповед № ОХ-234/05.03.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 64 вакантни длъжности за гвардейци  в  Националната гвардейска част- София.

 

Основни изисквания - средно образование, физически здрави, ръст 175-185 см, неосъждани , на възраст до 28 г(41г. за освободени от кадрова военна служба),да са годни за военна служба, да нямат друго гражданство, да покриват нормативите за  физическа годност, да са психологично пригодни.

М О Т И В И ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТАРИФА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСЕЧНАТА НАЕМНА ЦЕНА ЗА 1КВ.М. ПОЛЕЗНА ПЛОЩ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В ОБЩИНА ДУЛОВО

М О Т И В И

 

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТАРИФА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА

МЕСЕЧНАТА НАЕМНА ЦЕНА ЗА 1КВ.М. ПОЛЕЗНА ПЛОЩ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В ОБЩИНА ДУЛОВО КЪМ НАРЕДБА №9 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БАИЗИСНИЯ МЕСЕЧЕН НАЕМ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

 

Приемане на изменение на Наредба №9 за определяне на базисния месечен наем за предоставяне под наем на имоти – общинска собственост

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

гр. ДУЛОВО

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от

 

д-р Юксел Ахмед – кмет на община Дулово

 

ОТНОСНО: Приемане на изменение на Наредба №9 за определяне на базисния месечен наем за предоставяне под наем на имоти – общинска собственостПриложение №1 – Тарифа за определяне на месечната наемна цена за 1кв.м. полезна площ при предоставяне на недвижими имоти в община Дулово

 

Уважаеми дами и господа общински съветници,

 

Със заповед № ОХ-182/19.02.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени длъжности за приемане на служба в доброволния резерв

О Б Я В А

 

Със заповед № ОХ-182/19.02.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България са  обявени длъжности за приемане на служба в

доброволния резерв,без провеждане на конкурс от български граждани освободени от кадрова военна служба

 

Максимална квота за приемане на служба в доброволния резерв, както следва:

    -за Сухопътни войски-222 длъжности;

    -за Военноморски сили-28 длъжности;