Обяви и Протоколи за конкурси

Със заповед № ОХ - 499 /29.05.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 2 вакантни длъжности

О Б Я В А

 

Със заповед № ОХ - 499 /29.05.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени  2 вакантни длъжности за войници  в Централния артилерийски технически изпитателен полигон – Стара Загора.

 

Със заповед № ОХ- 474/20.05.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 9 вакантни длъжности

О Б Я В А

 

Със заповед № ОХ- 474/20.05.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 9 вакантни длъжности за приемане на оркестранти на военна служба

в Гвардейски представителен духов оркестър и военните духови  оркестри на Сухопътните войски  и Военноморските  сили за прием на лица, завършили граждански  средни или висши училища в страната  и в чужбина.

 

Със заповед № ОХ - 307 /27.03.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 42 вакантни длъжности за войници

О Б Я В А

 

Със заповед № ОХ - 307 /27.03.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени  42 вакантни длъжности за войници в 68-ма бригада ,,Специални сили” в гарнизон Пловдив.

 

Основни изисквания - средно образование, физически здрави, неосъждани, на възраст до 28 г. (41г. за освободени от кадрова  военна служба),да покриват нормативите за физическа годност, да са психологично пригодни.

Със заповед № ОХ-308/27.03.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 26 вакантни длъжности за войници

О Б Я В А

 

         Със заповед № ОХ-308/27.03.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 26 вакантни длъжности за войници във военните  

      формирования от състава на Стационарната        

       комуникационна и информациона система             

 

 

Със заповед № ОХ-234/05.03.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 64 вакантни длъжности за гвардейци в Националната гвардейска част- София

О Б Я В А

 

Със заповед № ОХ-234/05.03.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 64 вакантни длъжности за гвардейци  в  Националната гвардейска част- София.

 

Основни изисквания - средно образование, физически здрави, ръст 175-185 см, неосъждани , на възраст до 28 г(41г. за освободени от кадрова военна служба),да са годни за военна служба, да нямат друго гражданство, да покриват нормативите за  физическа годност, да са психологично пригодни.