Обяви и Протоколи за конкурси

Със зминистъра аповед № ОХ-637/03.08.2018 г. на на отбраната на Р. България са обявени вакантни 35 длъжности за oфицери и 6 за сержанти във Военномедицинска академия

О Б Я В А

 

Със заповед № ОХ-637/03.08.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени  вакантни 35 длъжности  за oфицери и 6 за сержанти във Военномедицинска академия.

 

Основни изисквания – образование съответстващо на изискванията на длъжността, да са годни за военна служба физически здрави, неосъждани, психологично пригодни,на възраст до 40 г. за длъжности за офицери и 33 г. за длъжности за сержанти.

Със заповед № РД-02-816/03.08.2018 г. на началника на Национален военен университет,,Васил Левски” е обявен допълнителен прием за попълване на незаети места за обучение на курсанти за учебната 2018/2019 г.

О Б Я В А

 

Със заповед № РД-02-816/03.08.2018 г. на началника на Национален военен университет,,Васил Левски” е обявен допълнителен  прием за попълване на незаети места за обучение на курсанти за  учебната 2018/2019 г.

Специализации , както следва:

  1.Войски за ЯХБЗ и екология.

  2.Полева артилерия.

  3.Противовъздушна отбрана на войските.

  4.Артилерийско инструментално разузнаване.

  5.Зенитно-ракетни войски.

  6.Радиотехнически войски.

  7.Летец пилот.

Със заповед № КВ- 339/27.07.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България е обявена 1 вакантнa длъжност за сержант в служба,,Военна полиция”

О Б Я В А

 

Със заповед № КВ- 339/27.07.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България е обявена   1 вакантнa длъжност за сержант  в служба,,Военна полиция” – Плевен за приемане на военна служба на лица ,изпълнявали кадрова военна служба

 

Със заповед № ОХ-388/08.05.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 27 вакантни длъжности

О Б Я В А

     Със заповед № ОХ-388/08.05.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 27 вакантни длъжности за войници във военните формирования от състава на Съвместното командване на силите както следва:

              -за в.ф 48940- Бургас;

              -за в.ф 54850- Бургас;

              -за в.ф 54860- Бургас;