Обяви и Протоколи за конкурси

Със заповед № ОХ-760/16.08.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 2 вакантни длъжности за офицери

О Б Я В А

Със заповед № ОХ-760/16.08.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 2 вакантни длъжности за офицери в  Стационарната

комуникационна и  информационна система

за приемане на военна служба на лица,завършили граждански висши училища в страната или в чужбина

Основни изисквания:

Със заповед № ОХ- 761/16.08.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България е обявенa 1 вакантнa длъжност за oфицер

О Б Я В А

Със заповед № ОХ- 761/16.08.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България е обявенa  1 вакантнa длъжност за oфицер  в

Съвместното командване на силите(в.ф 22980-София) за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско средно или висше  училище в страната и в чужбина .

 

Основни изисквания :

Със заповед № ОХ - 763/16.08.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 11 вакантни длъжности за войници

О Б Я В А

Със заповед № ОХ - 763/16.08.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени  11 вакантни длъжности за войници в 68-ма бригада ,,Специални сили” в гарнизон Пловдив.

 

Основни изисквания:

- средно образование или по-високо образование

   по специалността, за която кандидатстват;

- да са годни за военна служба;

- неосъждани;

- на възраст до 28 г. (41г. за освободени от военна

   служба);