Обяви и Протоколи за конкурси

Със заповед № ОХ- 943/22.11.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България e обявенa 1 вакантнa длъжност за oфицер и 1 вакантна длъжност за офицерски кандидат

О Б Я В А

Със заповед № ОХ- 943/22.11.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България e обявенa  1 вакантнa длъжност за oфицер  и 1 вакантна длъжност за офицерски кандидат

в  Съвместното командване на силите (в.ф 23350-Кочово и в.ф 48960-София) за приемане на военна служба на лица ,които са изпълнявали военна служба(кадрова военна служба).

 

Със заповед № OX- 938/21.11.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България е обявена 1 вакантнa длъжност за офицер

О Б Я В А 

Със заповед № OX- 938/21.11.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България е обявена   1 вакантнa длъжност за офицер  в Регионална служба,,Военна полиция” –  Варна за приемане на военна служба на лица, изпълнявали кадрова военна служба

Със заповед № ОХ- 918/13.11.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България e обявена 1 вакантнa длъжност за ,,асистент”

О Б Я В А

Със заповед № ОХ- 918/13.11.2018 г. на министъра на отбраната на

Р. България e  обявена  1 вакантнa длъжност за ,,асистент” в

НВУ,,Васил Левски” за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба(кадрова военна служба).

Със заповед № ОХ- 895/02.11.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България е обявена 1 вакантна длъжност за oфицер

О Б Я В А

Със заповед № ОХ- 895/02.11.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България  е обявена  1 вакантна длъжност за oфицер във Военно-топографската служба за приемане на военна служба на лицe ,завършило гражданско висше училище в страната и в чужбина

Основни изисквания –– ОКС бакалавър по специалност Геодезия  или Маркшайдерство и геодезия, ,физически здрави, неосъждани, да не са по-възрастни от 40 години, да са годни за военна служба ,да са психологично пригодни,

Със заповед № ОХ-910/09.11.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 5 вакантни длъжности за oфицери, 3 за сержанти и 2 за войници

О Б Я В А

 

Със заповед № ОХ-910/09.11.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени  5 вакантни длъжности за oфицери,

3 за сержанти и 2 за войници във военните формирования от състава на ВВС, които следва да се заемат от лица  изпълнявали кадрова военна служба