Обяви и Протоколи за конкурси

Със заповед № ОХ-182/19.02.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени длъжности за приемане на служба в доброволния резерв

О Б Я В А

 

Със заповед № ОХ-182/19.02.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България са  обявени длъжности за приемане на служба в

доброволния резерв,без провеждане на конкурс от български граждани освободени от кадрова военна служба

 

Максимална квота за приемане на служба в доброволния резерв, както следва:

    -за Сухопътни войски-222 длъжности;

    -за Военноморски сили-28 длъжности;

 

Със заповед № ОХ- 992/07.12.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България е обявенa 1 вакантнa длъжност за oфицер

О Б Я В А

 

Със заповед № ОХ- 992/07.12.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България е обявенa  1 вакантнa длъжност за oфицер  в

Съвместното командване на силите(в.ф 14390-Горна Оряховица) за приемане на военна служба на лице, което е изпълнявало военна служба(кадрова военна служба).

 

Със заповед № ОХ- 145/11.02.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 4 вакантни длъжности за oфицери

О Б Я В А

 

Със заповед № ОХ- 145/11.02.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени  4 вакантни длъжности за oфицери  в

Централното военно окръжие за приемане на военна служба на лица ,които са изпълнявали военна служба(кадрова военна служба).

 

О Б Я В А за набиране на български граждани, отговарящи на изискванията на чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България без военна подготовка

О  Б  Я  В  А

за набиране на български граждани, отговарящи на изискванията на чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България без военна подготовка, желаещи да получат начална военна подготовка през 2019 г.

 

Централно военно окръжие Ви информира, че военните окръжия в областните градове приемат документи на кандидати за обучение по начална военна подготовка. Обучението ще се проведе, както следва: