Обяви и Протоколи за конкурси

О Б Я В А за набиране на български граждани, отговарящи на изискванията на чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България

О  Б  Я  В  А

за набиране на български граждани, отговарящи на изискванията на чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, желаещи да получат специална военна подготовка през 2019 г.

 

Централно военно окръжие Ви информира, че военните окръжия в областните градове приемат документи на кандидати за обучение по специална военна подготовка. Обучението ще се проведе, както следва:

Със заповед № ОХ-909/09.11.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 78 вакантни длъжности за войници

О Б Я В А

Със заповед № ОХ-909/09.11.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 78 вакантни длъжности за войници във военните формирования от Военновъздушните сили както следва:

 -  за в.ф 28000 - Граф  Игнатиево- 7;

         -  за в.ф 34630- Божурище - 7 ;

         -  за в.ф 26030- Безмер - 11 ;

Със заповед № ОХ- 943/22.11.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България e обявенa 1 вакантнa длъжност за oфицер и 1 вакантна длъжност за офицерски кандидат

О Б Я В А

Със заповед № ОХ- 943/22.11.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България e обявенa  1 вакантнa длъжност за oфицер  и 1 вакантна длъжност за офицерски кандидат

в  Съвместното командване на силите (в.ф 23350-Кочово и в.ф 48960-София) за приемане на военна служба на лица ,които са изпълнявали военна служба(кадрова военна служба).

 

Със заповед № OX- 938/21.11.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България е обявена 1 вакантнa длъжност за офицер

О Б Я В А 

Със заповед № OX- 938/21.11.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България е обявена   1 вакантнa длъжност за офицер  в Регионална служба,,Военна полиция” –  Варна за приемане на военна служба на лица, изпълнявали кадрова военна служба

Със заповед № ОХ- 918/13.11.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България e обявена 1 вакантнa длъжност за ,,асистент”

О Б Я В А

Със заповед № ОХ- 918/13.11.2018 г. на министъра на отбраната на

Р. България e  обявена  1 вакантнa длъжност за ,,асистент” в

НВУ,,Васил Левски” за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба(кадрова военна служба).

Със заповед № ОХ- 895/02.11.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България е обявена 1 вакантна длъжност за oфицер

О Б Я В А

Със заповед № ОХ- 895/02.11.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България  е обявена  1 вакантна длъжност за oфицер във Военно-топографската служба за приемане на военна служба на лицe ,завършило гражданско висше училище в страната и в чужбина

Основни изисквания –– ОКС бакалавър по специалност Геодезия  или Маркшайдерство и геодезия, ,физически здрави, неосъждани, да не са по-възрастни от 40 години, да са годни за военна служба ,да са психологично пригодни,