Обяви и Протоколи за конкурси

Със заповед № ОХ-871/25.10.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България e обявенa 1 вакантнa длъжност за oфицер

О Б Я В А

Със заповед № ОХ-871/25.10.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България e обявенa  1 вакантнa длъжност за oфицер  във Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лицe ,завършило гражданско висше училище в страната и чужбина.

 

Със заповед № ОХ- 896/02.11.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 2 вакантни длъжности за oфицери

О Б Я В А

 

Със заповед № ОХ- 896/02.11.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България  са обявени  2 вакантни длъжности за oфицери във Военно-топографската служба за приемане на военна служба на лица ,изпълнявали военна служба(кадрова военна служба).

 

Със заповед № ОХ- 866/23.10.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България e обявенa 1 вакантнa длъжност за oфицер

О Б Я В А

 

Със заповед № ОХ- 866/23.10.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България e обявенa  1 вакантнa длъжност за oфицер  в

Централното военно окръжие за приемане на военна служба на лицe ,завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина.

 

Със заповед № ОХ- 865/23.10.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 9 вакантни длъжности за oфицери

О Б Я В А

 

Със заповед № ОХ- 865/23.10.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени  9 вакантни длъжности за oфицери  в

Централното военно окръжие за приемане на военна служба на лица ,които са изпълнявали военна служба(кадрова военна служба).

 

Със заповед № ОХ- 814/10.10.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България e обявенa 1 вакантнa длъжност за oфицер

О Б Я В А

 

Със заповед № ОХ- 814/10.10.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България e обявенa  1 вакантнa длъжност за oфицер  в

НВУ,,Васил Левски” за приемане на военна служба на лица ,които са изпълнявали военна служба(кадрова военна служба).

 

Със заповед № ОХ- 840/16.10.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 2 вакантни длъжности за oфицери ,3 вакантни длъжности за сержанти и 1 вакантна длъжност за войник

О Б Я В А

 

Със заповед № ОХ- 840/16.10.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени  2 вакантни длъжности за oфицери ,3 вакантни длъжности за сержанти и 1 вакантна длъжност за войник    в

НВУ,,Васил Левски” за приемане на военна служба на лица ,които са изпълнявали военна служба(кадрова военна служба).