Обяви и Протоколи за конкурси

Със заповед № ОХ-910/09.11.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 5 вакантни длъжности за oфицери, 3 за сержанти и 2 за войници

О Б Я В А

 

Със заповед № ОХ-910/09.11.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени  5 вакантни длъжности за oфицери,

3 за сержанти и 2 за войници във военните формирования от състава на ВВС, които следва да се заемат от лица  изпълнявали кадрова военна служба

 

Със заповед № ОХ-871/25.10.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България e обявенa 1 вакантнa длъжност за oфицер

О Б Я В А

Със заповед № ОХ-871/25.10.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България e обявенa  1 вакантнa длъжност за oфицер  във Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лицe ,завършило гражданско висше училище в страната и чужбина.

 

Със заповед № ОХ- 896/02.11.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 2 вакантни длъжности за oфицери

О Б Я В А

 

Със заповед № ОХ- 896/02.11.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България  са обявени  2 вакантни длъжности за oфицери във Военно-топографската служба за приемане на военна служба на лица ,изпълнявали военна служба(кадрова военна служба).

 

Със заповед № ОХ- 866/23.10.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България e обявенa 1 вакантнa длъжност за oфицер

О Б Я В А

 

Със заповед № ОХ- 866/23.10.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България e обявенa  1 вакантнa длъжност за oфицер  в

Централното военно окръжие за приемане на военна служба на лицe ,завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина.