Обяви и Протоколи за конкурси

Със заповед № ОХ-787/25.09.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 50 вакантни длъжности за войници

О Б Я В А

 

Със заповед № ОХ-787/25.09.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 50 вакантни длъжности за войници във военнo формированиe 22980- София от състава на Съвместното командване на силите

 

Основни изисквания -средно образование,

Със заповед № ОХ - 731 /30.08.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 4 вакантни длъжности за войници

О Б Я В А

 

Със заповед № ОХ - 731 /30.08.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени  4 вакантни длъжности за войници  в Централния артилерийски технически изпитателен полигон –Стара Загора.

 

Със заповед № ОХ - 697 /22.08.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 28 вакантни длъжности за войници

О Б Я В А

 

Със заповед № ОХ - 697 /22.08.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени  28 вакантни длъжности за войници в 68-ма бригада ,,Специални сили” в гарнизон Пловдив.

 

Основни изисквания - средно образование, физически здрави, неосъждани, на възраст до 28 г. (41г. за освободени от кадрова  военна служба),да покриват нормативите за физическа годност, да са психологично пригодни.

Със заповед № ОХ-673/14.08.2018 г. на министъра на отбраната на Р.България са обявени 204 вакантни длъжности за войници

О Б Я В А

 

Със заповед № ОХ-673/14.08.2018 г. на министъра на отбраната на Р.България са обявени 204 вакантни длъжности за войници в гарнизоните София ,Плевен, Сливен,

Пловдив, Карлово, Казанлък, Враца,

Свобода, Белене ,Смолян, Благоевград

 

Със заповед № ОХ- 705/22.08.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България е обявенa 1 вакантнa длъжност за oфицер

О Б Я В А

Със заповед № ОХ- 705/22.08.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България е обявенa  1 вакантнa длъжност за oфицер  в

Съвместното командване на силите(в.ф 22060-Велико Търново) за приемане на военна служба на лице ,което е изпълнявало военна служба(кадрова военна служба).

Със зминистъра аповед № ОХ-637/03.08.2018 г. на на отбраната на Р. България са обявени вакантни 35 длъжности за oфицери и 6 за сержанти във Военномедицинска академия

О Б Я В А

 

Със заповед № ОХ-637/03.08.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени  вакантни 35 длъжности  за oфицери и 6 за сержанти във Военномедицинска академия.

 

Основни изисквания – образование съответстващо на изискванията на длъжността, да са годни за военна служба физически здрави, неосъждани, психологично пригодни,на възраст до 40 г. за длъжности за офицери и 33 г. за длъжности за сержанти.

Със заповед № РД-02-816/03.08.2018 г. на началника на Национален военен университет,,Васил Левски” е обявен допълнителен прием за попълване на незаети места за обучение на курсанти за учебната 2018/2019 г.

О Б Я В А

 

Със заповед № РД-02-816/03.08.2018 г. на началника на Национален военен университет,,Васил Левски” е обявен допълнителен  прием за попълване на незаети места за обучение на курсанти за  учебната 2018/2019 г.

Специализации , както следва:

  1.Войски за ЯХБЗ и екология.

  2.Полева артилерия.

  3.Противовъздушна отбрана на войските.

  4.Артилерийско инструментално разузнаване.

  5.Зенитно-ракетни войски.

  6.Радиотехнически войски.

  7.Летец пилот.