Обяви и Протоколи за конкурси

Със заповед № ОХ- 865/23.10.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 9 вакантни длъжности за oфицери

О Б Я В А

 

Със заповед № ОХ- 865/23.10.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени  9 вакантни длъжности за oфицери  в

Централното военно окръжие за приемане на военна служба на лица ,които са изпълнявали военна служба(кадрова военна служба).

 

Със заповед № ОХ- 814/10.10.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България e обявенa 1 вакантнa длъжност за oфицер

О Б Я В А

 

Със заповед № ОХ- 814/10.10.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България e обявенa  1 вакантнa длъжност за oфицер  в

НВУ,,Васил Левски” за приемане на военна служба на лица ,които са изпълнявали военна служба(кадрова военна служба).

 

Със заповед № ОХ- 840/16.10.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 2 вакантни длъжности за oфицери ,3 вакантни длъжности за сержанти и 1 вакантна длъжност за войник

О Б Я В А

 

Със заповед № ОХ- 840/16.10.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени  2 вакантни длъжности за oфицери ,3 вакантни длъжности за сержанти и 1 вакантна длъжност за войник    в

НВУ,,Васил Левски” за приемане на военна служба на лица ,които са изпълнявали военна служба(кадрова военна служба).

 

Със заповед № ОХ-787/25.09.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 50 вакантни длъжности за войници

О Б Я В А

 

Със заповед № ОХ-787/25.09.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 50 вакантни длъжности за войници във военнo формированиe 22980- София от състава на Съвместното командване на силите

 

Основни изисквания -средно образование,

Със заповед № ОХ - 731 /30.08.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 4 вакантни длъжности за войници

О Б Я В А

 

Със заповед № ОХ - 731 /30.08.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени  4 вакантни длъжности за войници  в Централния артилерийски технически изпитателен полигон –Стара Загора.

 

Със заповед № ОХ - 697 /22.08.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 28 вакантни длъжности за войници

О Б Я В А

 

Със заповед № ОХ - 697 /22.08.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени  28 вакантни длъжности за войници в 68-ма бригада ,,Специални сили” в гарнизон Пловдив.

 

Основни изисквания - средно образование, физически здрави, неосъждани, на възраст до 28 г. (41г. за освободени от кадрова  военна служба),да покриват нормативите за физическа годност, да са психологично пригодни.