Обяви и Протоколи за конкурси

Със заповед № ОХ-355/24.04.2018 г. на министъра на отбраната на Р.България са обявени 253 вакантни длъжности за войници

О Б Я В А

Със заповед № ОХ-355/24.04.2018 г. на министъра на отбраната на Р.България са обявени 253 вакантни длъжности за войници в гарнизоните София ,Стара Загора, Сливен,

Ямбол,Карлово,Казанлък, Хасково

Смолян, ,Асеновград,Мусачево.

Основни изисквания - средно образование, физически здрави, неосъждани, психологично пригодни,на възраст до 28 г. (41г. за освободени от кадрова военна служба).

Със заповед № ОХ - 329/16.04.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 14 вакантни длъжности за офицери

О Б Я В А

 

Със заповед № ОХ - 329/16.04.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България са  обявени  14 вакантни длъжности за офицери,

1 за офицерски кандидат,10 за сержанти и  22  за войници във военните формирования на Военновъздушните сили,които следват да се заемат от лица, изпълнявали кадрова военна служба.

Със заповед № ОХ - 374/02.05.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 5 вакантни длъжности за войници

О Б Я В А

 

Със заповед № ОХ - 374/02.05.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България са  обявени  5 вакантни длъжности за войници

 в 68-ма бригада ,,Специални сили” за приемане на военна служба на лица, изпълнявали кадрова военна служба.

 

Основни изисквания - средно образование, физически здрави, неосъждани ,психологично