Обяви и Протоколи за конкурси

О Б Я В А

Със заповед № ОХ - 1296/20.12.2017 г. на министъра на отбраната на Р. България са  обявени длъжности за приемане на служба в

доброволния резерв ,без провеждане на конкурс от български граждани освободени от кадрова военна служба

 

Максимална квота за приемане на служба в доброволния резерв,както следва:

    -за Сухопътни войски-225 длъжности;

    -за Военноморски сили-50 длъжности;

    -за Централното военно окръжие-25 длъжности;

 

О Б Я В А

Със заповед № ОХ- 260/27.03.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени  4 вакантни длъжности за oфицери  в

Централното военно окръжие за приемане на военна служба на лица ,които са изпълнявали военна служба(кадрова военна служба) отговарящи на изискванията на чл.141,ал 6 от ЗОВСРБ.

 

О Б Я В А

Със заповед № ОХ- 260/27.03.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени  4 вакантни длъжности за oфицери  в

Централното военно окръжие за приемане на военна служба на лица ,които са изпълнявали военна служба(кадрова военна служба) отговарящи на изискванията на чл.141,ал 6 от ЗОВСРБ.