Регистри

# Title Категория Post date
1 Публичен регистър продажби Регистри 13 Sep 2019 - 12:42
2 Регистър за продажби Регистри 15 Aug 2019 - 20:38
3 ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР за разпоредителните сделки по ЗОС с имоти общинска собственост в Община Дулово, през 2019г. изготвен на основание чл.41 ал.4 ЗОС Регистри 22 Apr 2019 - 19:19
4 ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ ОТ ЧЕТВЪРТА И ПЕТА КАТЕГОРИЯ от 01.11.2018 год. до 31.12.2018 год. Регистри 25 Jan 2019 - 08:07
5 ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ ЗАПОВЕДИ НА ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ КЪМ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ от 01.11.2018 год. до 31.12.2018 год. Регистри 25 Jan 2019 - 08:07
6 ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ от 01.11.2018 год. до 31.12.2018 год. Регистри 25 Jan 2019 - 08:06
7 ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА РАЗРЕШЕНИТЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ ПРОЕКТИ : ПУП / ИПУП – ПП, ПРЗ, ПР, ПЗ от 01.11.2018 год. до 31.12.2018 год. Регистри 25 Jan 2019 - 08:05
8 ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТИ : ПУП / ИПУП – ПП, ПРЗ, ПР, ПЗ от 01.11.2018 год. до 31.12.2018 год. Регистри 23 Jan 2019 - 18:04
9 ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТИ : ПУП / ИПУП – ПП, ПРЗ, ПР, ПЗ от 01.01.2018 год. до 31.10.2018 год. Регистри 23 Jan 2019 - 18:03
10 Публичен регистър за разпоредителни сделки - 2018г. Регистри 9 Jan 2019 - 17:19
11 ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2018 ГОДИНА Процедури за разглеждане и решения за ДОИ в Община Дулово Регистри 3 Jan 2019 - 10:53
12 Публичен регистър на разрешените за изработване проекти - ПУП, ИПУП - 01.01 - 31.10.2018 г. Регистри 15 Dec 2018 - 16:57
13 Публичен регистър на въведените в експлоатация строежи - 01.01 - 31.10.2018 г. Регистри 11 Dec 2018 - 16:47
14 Публичен регистър на издадените заповеди на главния архитект - 01.01 - 31.10.2018 г. Регистри 11 Dec 2018 - 16:46
15 Публичен регистър на издадените разрешения за строеж - 01.01 - 31.10.2018 г. Регистри 11 Dec 2018 - 16:46
16 Регистър за разпоредителните сделки по ЗОС на имоти общинска собственост през 2017 г. Регистри 4 Jan 2018 - 21:59
17 Публичен регистър на издадените заповеди на главния архитект до 30.09.2017 г. Регистри 10 Oct 2017 - 17:48
18 Публичен регистър на одобрените проекти - ПУП, ИПУП до 30.09.2017 г. Регистри 10 Oct 2017 - 17:48
19 Публичен регистър на разрешените за изработване проекти - ПУП, ИПУП до 30.09.2017 г. Регистри 10 Oct 2017 - 17:47
20 Публичен регистър на въведените в експлоатация строежи до 30.09.2017 г. Регистри 10 Oct 2017 - 17:46