Администрация

# Title Категория Post date
21 ПРАЗНИКА НА ГРАД ДУЛОВО 2019г. Култура 17 May 2019 - 06:33
22 14 май-Празник на нашия град Дулово Култура 13 May 2019 - 17:40
23 „ Розите на България-2019“- в Дулово Култура 13 May 2019 - 13:07
24 9 май в Дулово 2019 Култура 10 May 2019 - 06:43
25 Откриване на паметни плочи в селата Колобър,Таслаково,Върбино,Межден 8 И 9 МАЙ 2019 Култура 10 May 2019 - 06:38
26 Публично оповестени търгове с явно наддаване Обяви и Протоколи за конкурси 10 May 2019 - 06:36
27 Гергьовденски концерт в центъра на Дулово Култура 6 May 2019 - 06:42
28 ПОЗДРАВ ЗА ВЕЛИКДЕН ОТ КМЕТА Култура 27 Apr 2019 - 08:42
29 ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР за разпоредителните сделки по ЗОС с имоти общинска собственост в Община Дулово, през 2019г. изготвен на основание чл.41 ал.4 ЗОС Регистри 22 Apr 2019 - 19:19
30 Лазарки наричаха и благославяха в общината в Дулово Култура 18 Apr 2019 - 17:41
31 З А П О В Е Д № РД-04-234 Заповеди 18 Apr 2019 - 17:37
32 Със заповед № ОХ - 307 /27.03.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 42 вакантни длъжности за войници Обяви и Протоколи за конкурси 16 Apr 2019 - 17:26
33 Със заповед № ОХ-308/27.03.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 26 вакантни длъжности за войници Обяви и Протоколи за конкурси 16 Apr 2019 - 17:26
34 У В Е Д О М Л Е Н И Е НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ Уведомления 8 Apr 2019 - 12:05
35 Призови места за рецитатори от ДГ“МИР“ Образование 6 Apr 2019 - 08:38
36 Със заповед № ОХ-234/05.03.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 64 вакантни длъжности за гвардейци в Националната гвардейска част- София Обяви и Протоколи за конкурси 1 Apr 2019 - 10:23
37 У В Е Д О М Я В А М Е ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, ЧЕ Е ПОДГОТВЕН ПРОЕКТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА №9 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БАЗИСНИЯ МЕСЕЧЕН НАЕМ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ Обяви и Протоколи за конкурси 1 Apr 2019 - 10:23
38 М О Т И В И ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТАРИФА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСЕЧНАТА НАЕМНА ЦЕНА ЗА 1КВ.М. ПОЛЕЗНА ПЛОЩ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В ОБЩИНА ДУЛОВО Обяви и Протоколи за конкурси 1 Apr 2019 - 10:21
39 Приемане на изменение на Наредба №9 за определяне на базисния месечен наем за предоставяне под наем на имоти – общинска собственост Обяви и Протоколи за конкурси 1 Apr 2019 - 10:20
40 Със заповед № ОХ - 253 /11.03.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 100 вакантни длъжности за матроси във ВМС Обяви и Протоколи за конкурси 22 Mar 2019 - 17:02