Администрация

# Title Категория Post date
61 БЛАГОТВОРИТЕЛНА КАМПАНИЯ "ДА ПОМОГНЕМ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО И РЕМОНТИРАНЕТО НА ЦЪРКОВЕН ХРАМ "УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО" В СЕЛО ГРЪНЧАРОВО". Култура 25 Jan 2019 - 17:35
62 ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ ОТ ЧЕТВЪРТА И ПЕТА КАТЕГОРИЯ от 01.11.2018 год. до 31.12.2018 год. Регистри 25 Jan 2019 - 08:07
63 ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ ЗАПОВЕДИ НА ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ КЪМ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ от 01.11.2018 год. до 31.12.2018 год. Регистри 25 Jan 2019 - 08:07
64 ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ от 01.11.2018 год. до 31.12.2018 год. Регистри 25 Jan 2019 - 08:06
65 ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА РАЗРЕШЕНИТЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ ПРОЕКТИ : ПУП / ИПУП – ПП, ПРЗ, ПР, ПЗ от 01.11.2018 год. до 31.12.2018 год. Регистри 25 Jan 2019 - 08:05
66 УВЕДОМЛЕНИЕ Уведомления 24 Jan 2019 - 17:28
67 ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТИ : ПУП / ИПУП – ПП, ПРЗ, ПР, ПЗ от 01.11.2018 год. до 31.12.2018 год. Регистри 23 Jan 2019 - 18:04
68 ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТИ : ПУП / ИПУП – ПП, ПРЗ, ПР, ПЗ от 01.01.2018 год. до 31.10.2018 год. Регистри 23 Jan 2019 - 18:03
69 Празник в АГО-Дулово 2019г. Култура 21 Jan 2019 - 18:04
70 Бабинден Дулово 2019г. Култура 21 Jan 2019 - 17:38
71 Публичен търг чрез явно наддаване Обяви и Протоколи за конкурси 21 Jan 2019 - 17:35
72 Публичен търг чрез явно наддаване Обяви и Протоколи за конкурси 18 Jan 2019 - 11:02
73 Публични търгове чрез явно наддаване Обяви и Протоколи за конкурси 18 Jan 2019 - 11:01
74 Публичен търг чрез явно наддаване Обяви и Протоколи за конкурси 18 Jan 2019 - 11:00
75 О Б Я В А за набиране на български граждани, отговарящи на изискванията на чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България без военна подготовка Обяви и Протоколи за конкурси 14 Jan 2019 - 17:41
76 О Б Я В А за набиране на български граждани, отговарящи на изискванията на чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България Обяви и Протоколи за конкурси 14 Jan 2019 - 17:41
77 Протокол за класиране на кандидата по обявения конкурс за длъжността "Главен Архитект" на Община Дулово Обяви и Протоколи за конкурси 10 Jan 2019 - 17:51
78 Публичен регистър за разпоредителни сделки - 2018г. Регистри 9 Jan 2019 - 17:19
79 ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2018 ГОДИНА Процедури за разглеждане и решения за ДОИ в Община Дулово Регистри 3 Jan 2019 - 10:53
80 Протокол за допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността "Главен Архитект" Община Дулово Обяви и Протоколи за конкурси 27 Dec 2018 - 17:23