Администрация

# Title Категория Post date
81 УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ДУЛОВО Култура 23 Dec 2018 - 13:56
82 Община Дулово награди млади спортисти Училищни новини 21 Dec 2018 - 17:52
83 Продължава инициативата на Центъра за обществена подкрепа Училищни новини 20 Dec 2018 - 17:54
84 Със заповед № ОХ-909/09.11.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 78 вакантни длъжности за войници Обяви и Протоколи за конкурси 18 Dec 2018 - 17:59
85 З А П О В Е Д №РД-04-783 13.12.2018 г. Заповеди 17 Dec 2018 - 16:12
86 Публичен регистър на разрешените за изработване проекти - ПУП, ИПУП - 01.01 - 31.10.2018 г. Регистри 15 Dec 2018 - 16:57
87 Новосъздаденото читалище „Бялата лястовица-2018“ в Дулово подарява картички Култура 12 Dec 2018 - 17:44
88 Публичен регистър на въведените в експлоатация строежи - 01.01 - 31.10.2018 г. Регистри 11 Dec 2018 - 16:47
89 Публичен регистър на издадените заповеди на главния архитект - 01.01 - 31.10.2018 г. Регистри 11 Dec 2018 - 16:46
90 Публичен регистър на издадените разрешения за строеж - 01.01 - 31.10.2018 г. Регистри 11 Dec 2018 - 16:46
91 33 години от създаването на клуба „Златното магаре“ в Дулово Култура 10 Dec 2018 - 19:51
92 ЗАЕДНО КРАЙ ЕЛХАТА Култура 5 Dec 2018 - 17:20
93 Община Дулово ви кани на литературен следобед Култура 3 Dec 2018 - 18:16
94 Със заповед № ОХ-951/23.11.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 7 вакантни длъжности за oфицери и 1 вакантна длъжност за сержант изпълнявали кадрова военна служба Обяви и Протоколи за конкурси 3 Dec 2018 - 17:44
95 Със заповед № ОХ- 943/22.11.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България e обявенa 1 вакантнa длъжност за oфицер и 1 вакантна длъжност за офицерски кандидат Обяви и Протоколи за конкурси 3 Dec 2018 - 17:43
96 Със заповед № OX- 938/21.11.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България е обявена 1 вакантнa длъжност за офицер Обяви и Протоколи за конкурси 3 Dec 2018 - 17:42
97 Със заповед № ОХ- 918/13.11.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България e обявена 1 вакантнa длъжност за ,,асистент” Обяви и Протоколи за конкурси 22 Nov 2018 - 21:15
98 Конкурс за длъжността Главен Архитект на Община Дулово Обяви и Протоколи за конкурси 20 Nov 2018 - 15:20
99 Със заповед № ОХ- 895/02.11.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България е обявена 1 вакантна длъжност за oфицер Обяви и Протоколи за конкурси 19 Nov 2018 - 14:51
100 Със заповед № ОХ-910/09.11.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 5 вакантни длъжности за oфицери, 3 за сержанти и 2 за войници Обяви и Протоколи за конкурси 19 Nov 2018 - 14:51