Администрация

# Title Категория Post date
161 Със заповед № ОХ- 1112/26.10.2017 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 2 вакантни длъжности за сержанти Обяви и Протоколи за конкурси 24 Nov 2017 - 09:12
162 Поредица от интересни събития се проведоха в СУ“В.Левски“ Дулово Култура 21 Nov 2017 - 23:44
163 Поредица от интересни събития се проведоха в СУ“В.Левски“ Дулово Култура 21 Nov 2017 - 23:43
164 УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ДУЛОВО Култура 21 Nov 2017 - 10:02
165 В Дулово се проведе среща посветена на предстоящото председателство на България на Съвета на ЕС Култура 17 Nov 2017 - 19:20
166 В Дулово се проведе среща посветена на предстоящото председателство на България на Съвета на ЕС Култура 17 Nov 2017 - 19:20
167 У В Е Д О М Л Е Н И Е Устройствен правилник 13 Nov 2017 - 18:08
168 Д-Р АХМЕД ПОЗДРАВИ РАБОТЕЩИТЕ В СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ Култура 11 Nov 2017 - 08:39
169 Център за обществена подкрепа- Дулово Култура 10 Nov 2017 - 17:00
170 Конкурс за длъжността Юрисконсулт Обяви и Протоколи за конкурси 6 Nov 2017 - 09:59
171 ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ Декларации 5 Nov 2017 - 08:51
172 Денят на народните будители в Дулово Култура 1 Nov 2017 - 17:29
173 Денят на народните будители в Дулово Култура 1 Nov 2017 - 17:28
174 Уважаеми жители на община Дулово Култура 31 Oct 2017 - 17:24
175 Самодейци от две читалища представиха на престижен форум обичаи на турския етнос Култура 30 Oct 2017 - 17:33
176 З А П О В Е Д №821/25.10.2017 г. Заповеди 30 Oct 2017 - 17:31
177 УВАЖАЕМИ ЛЕКАРИ ОТ ОБЩИНА ДУЛОВО, Култура 19 Oct 2017 - 12:37
178 Публичен търг чрез явно наддаване Обяви и Протоколи за конкурси 12 Oct 2017 - 07:43
179 Публични търгове чрез явно наддаване Обяви и Протоколи за конкурси 12 Oct 2017 - 07:42
180 Публични търгове чрез явно наддаване Обяви и Протоколи за конкурси 12 Oct 2017 - 07:40