ЕвроПроекти

# Title Категория Post date
21 Областен информационен център – Силистра организира информационна среща в град Дулово ЕвроПроекти 19 Oct 2016 - 09:07
22 ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ЗА СТАРТ НА ПРОЕКТ ЕвроПроекти 16 Oct 2016 - 08:03
23 ПРОТОКОЛ №2 ЕвроПроекти 7 Oct 2016 - 17:54
24 ОБЯВА ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА ДУЛОВО“ ЕвроПроекти 6 Oct 2016 - 18:21
25 ОБЯВА ЕвроПроекти 3 Oct 2016 - 17:51
26 П О К А Н А ЕвроПроекти 1 Oct 2016 - 12:27
27 ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА ДУЛОВО“ ЕвроПроекти 1 Oct 2016 - 12:22
28 В ДУЛОВСКА ОБЩИНА СТАРТИРА ПРОЕКТ НАСОЧЕН КЪМ РОДИТЕЛИ И ДЕЦА ЕвроПроекти 13 Sep 2016 - 08:48
29 ОИЦ-СИЛИСТРА ПРЕДСТАВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ ЕвроПроекти 2 Sep 2016 - 16:50
30 ОИЦ-СИЛИСТРА ПРЕДСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ ЕвроПроекти 1 Sep 2016 - 07:32
31 ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ ЕвроПроекти 14 May 2016 - 17:39
32 ПРОЕКТ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ № 19-19-1-01-40 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 ЕвроПроекти 3 May 2016 - 13:06
33 ДО ДОСТАВЧИЦИ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И НПО ЕвроПроекти 26 Apr 2016 - 11:34
34 ПРОЕКТ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ № 19-19-1-01-40 ЕвроПроекти 18 Apr 2016 - 10:10
35 ПРОЕКТ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ № 19-19-1-01-40 ЕвроПроекти 18 Apr 2016 - 10:08
36 ПРОЕКТ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ № 19-19-1-01-40 ЕвроПроекти 24 Mar 2016 - 08:43
37 ПРОЕКТ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ № 19-19-1-01-40 ЕвроПроекти 22 Mar 2016 - 17:18
38 ПРОЕКТ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ № 19-19-1-01-40 ЕвроПроекти 29 Feb 2016 - 13:53
39 ПРОЕКТ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ № 19-19-1-01-40 ЕвроПроекти 13 Feb 2016 - 10:51
40 ПРОДУКТИ ПРЕДОСТАВЕНИ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ ОТ ЕС ЧРЕЗ БЧК В ОБЩИНА ДУЛОВО ЕвроПроекти 5 Feb 2016 - 18:45