Новини

Информационен бюлетин за регистрираните престъпления, произшествия и пожари на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, на 20/21.09.2016 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

АДМИНИСТРАТИВНА ДИРЕКЦИЯ “ПРЕСЦЕНТЪР И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА”

 

 

Информационен бюлетин

 

за регистрираните престъпления, произшествия и пожари на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, на 20/21.09.2016 г.

 

 

Над 200 силистренци получиха през летните месеци персонален код за НАП

Над 200 силистренци получиха през летните месеци персонален код за НАП

 

9/19/2016г.

 

За информация: Галина Димова

                                  тел.: 086/ 815 204

                                  GSM: 0886 88 94 11

 

 

3 срока по два данъчни закона изтичат следващата седмица

3 срока по два данъчни закона изтичат следващата седмица

 

9/19/2016г.

 

За информация: Галина Димова

                                  тел.: 086/ 815 204

                                  GSM: 0886 88 94 11

 

 

Здравноосигурителният статус е най-търсената услуга в НАП Силистра

Здравноосигурителният статус е най-търсената услуга в НАП Силистра

* Средно 60 силистренци дневно са проверявали здравния си статут

 

9/19/2016г.

 

За информация: Галина Димова

                                  тел.: 086/ 815 204

                                  GSM: 0886 88 94 11

 

 

21 септември 2016 г. - Европейски ден без загинали на пътя

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

АДМИНИСТРАТИВНА ДИРЕКЦИЯ “ПРЕСЦЕНТЪР И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА”

 

 

21 септември 2016 г. - Европейски ден без загинали на пътя

 

 

Инициатива на Европейската мрежа на службите на пътна полиция TISPOL

 

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Oбщина Дулово, в качеството си на бенефициент по проект

 „Родители и деца заедно в учене и игра”, Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.001-0043-C02, процедура за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение”,

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 година

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЕДМИЦАТА НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

     РАЙОННА СЛУЖБА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА  НА  НАСЕЛЕНИЕТО  ГР. ДУЛОВО

Адрес: 7650 гр. Дулово, ул. Васил Левски № 6

 

ИНФОРМАЦИЯ

Информационен бюлетин за регистрираните престъпления, произшествия и пожари на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, за периода 10-12.09.2016 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

АДМИНИСТРАТИВНА ДИРЕКЦИЯ “ПРЕСЦЕНТЪР И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА”

 

 

Информационен бюлетин

 

за регистрираните престъпления, произшествия и пожари на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, за периода 10-12.09.2016 г.