Общински съвет

# Title Категория Post date
1 Решения 45-2019 Решения 4 Jun 2019 - 06:12
2 С В И К В А М ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Проекти-наредби 27 May 2019 - 18:44
3 С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съобщения 13 May 2019 - 13:09
4 Решения 44-2019 Решения 2 May 2019 - 17:48
5 Решения 43-2019 Решения 10 Apr 2019 - 10:15
6 РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1 ОТ ЗПКОНПИ ПК по КОНПИ 4 Apr 2019 - 12:15
7 С В И К В А М ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Съобщения 18 Mar 2019 - 11:36
8 Решения от 42-то заседание на ОбС-Дулово Решения 5 Mar 2019 - 11:56
9 С В И К В А М ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Съобщения 19 Feb 2019 - 17:34
10 Решения 41-2019 Решения 10 Feb 2019 - 09:18
11 НАРЕДБА № 15 за определяне размера на местните данъци 01.01.2019 Наредби 8 Feb 2019 - 17:47
12 С В И К В А М ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Съобщения 21 Jan 2019 - 13:18
13 Съобщение Съобщения 11 Jan 2019 - 12:18
14 Решения 40-2018 Решения 3 Jan 2019 - 10:42
15 С В И К В А М ЧЕТИРИДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Съобщения 17 Dec 2018 - 16:10
16 Решения по протокол №39 Решения 10 Dec 2018 - 18:41
17 С В И К В А М ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТОТОРЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Съобщения 19 Nov 2018 - 14:49
18 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРАЦИИ И ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДУЛОВО ПК по ЗПУКИ 1 Nov 2018 - 17:36
19 Решения 38-2018 Решения 1 Nov 2018 - 17:34
20 С В И К В А М ТРИДЕСЕТ И ОСМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Съобщения 29 Oct 2018 - 12:25