Общински съвет

# Title Категория Post date
1 П О К А Н А ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО ЗА 2018 г. Съобщения 20 Aug 2019 - 17:57
2 С В И К В А М ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Съобщения 19 Aug 2019 - 19:13
3 С В И К В А М ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Проекти-наредби 19 Jul 2019 - 06:48
4 Решения по Протокол 46-2019 Решения 4 Jul 2019 - 12:56
5 С В И К В А М ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Съобщения 25 Jun 2019 - 14:50
6 Решения 45-2019 Решения 4 Jun 2019 - 06:12
7 С В И К В А М ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Проекти-наредби 27 May 2019 - 18:44
8 С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съобщения 13 May 2019 - 13:09
9 Решения 44-2019 Решения 2 May 2019 - 17:48
10 Решения 43-2019 Решения 10 Apr 2019 - 10:15
11 РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1 ОТ ЗПКОНПИ ПК по КОНПИ 4 Apr 2019 - 12:15
12 С В И К В А М ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Съобщения 18 Mar 2019 - 11:36
13 Решения от 42-то заседание на ОбС-Дулово Решения 5 Mar 2019 - 11:56
14 С В И К В А М ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Съобщения 19 Feb 2019 - 17:34
15 Решения 41-2019 Решения 10 Feb 2019 - 09:18
16 НАРЕДБА № 15 за определяне размера на местните данъци 01.01.2019 Наредби 8 Feb 2019 - 17:47
17 С В И К В А М ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Съобщения 21 Jan 2019 - 13:18
18 Съобщение Съобщения 11 Jan 2019 - 12:18
19 Решения 40-2018 Решения 3 Jan 2019 - 10:42
20 С В И К В А М ЧЕТИРИДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Съобщения 17 Dec 2018 - 16:10