Общински съвет

# Title Категория Post date
1 Решения 41-2019 Решения 10 Feb 2019 - 09:18
2 НАРЕДБА № 15 за определяне размера на местните данъци 01.01.2019 Наредби 8 Feb 2019 - 17:47
3 С В И К В А М ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Съобщения 21 Jan 2019 - 13:18
4 Съобщение Съобщения 11 Jan 2019 - 12:18
5 Решения 40-2018 Решения 3 Jan 2019 - 10:42
6 С В И К В А М ЧЕТИРИДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Съобщения 17 Dec 2018 - 16:10
7 Решения по протокол №39 Решения 10 Dec 2018 - 18:41
8 С В И К В А М ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТОТОРЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Съобщения 19 Nov 2018 - 14:49
9 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРАЦИИ И ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДУЛОВО ПК по ЗПУКИ 1 Nov 2018 - 17:36
10 Решения 38-2018 Решения 1 Nov 2018 - 17:34
11 С В И К В А М ТРИДЕСЕТ И ОСМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Съобщения 29 Oct 2018 - 12:25
12 ОБЯВЛЕНИЕ Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове Съобщения 22 Oct 2018 - 10:29
13 Решения по Протокол № 37 Решения 17 Oct 2018 - 10:29
14 С В И К В А М ТРИДЕСЕТ И СЕДМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Съобщения 26 Sep 2018 - 10:11
15 Доклад на Комисията за избор на съдебни заседатели Съобщения 24 Sep 2018 - 13:50
16 Общински съвет-Дулово, удължава срока на процедурата за определяне на 25 броя съдебни заседатели към Районен съд - Дулово Съобщения 5 Sep 2018 - 12:36
17 Решения по Протокол № 36 Решения 3 Sep 2018 - 18:02
18 С П И С Ъ К на допуснатите кандидати за съдебни заседатели за Районен съд- Дулово /мандат 2019-2023г./ Съобщения 31 Aug 2018 - 19:15
19 С В И К В А М ТРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Съобщения 24 Aug 2018 - 12:30
20 Доклад на ВК за избор на съд.заседатели ОС-Силистра Съобщения 21 Aug 2018 - 07:32