Общински съвет

# Title Категория Post date
1 Решения по протокол №39 Решения 10 Dec 2018 - 18:41
2 С В И К В А М ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТОТОРЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Съобщения 19 Nov 2018 - 14:49
3 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРАЦИИ И ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДУЛОВО ПК по ЗПУКИ 1 Nov 2018 - 17:36
4 Решения 38-2018 Решения 1 Nov 2018 - 17:34
5 С В И К В А М ТРИДЕСЕТ И ОСМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Съобщения 29 Oct 2018 - 12:25
6 ОБЯВЛЕНИЕ Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове Съобщения 22 Oct 2018 - 10:29
7 Решения по Протокол № 37 Решения 17 Oct 2018 - 10:29
8 С В И К В А М ТРИДЕСЕТ И СЕДМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Съобщения 26 Sep 2018 - 10:11
9 Доклад на Комисията за избор на съдебни заседатели Съобщения 24 Sep 2018 - 13:50
10 Общински съвет-Дулово, удължава срока на процедурата за определяне на 25 броя съдебни заседатели към Районен съд - Дулово Съобщения 5 Sep 2018 - 12:36
11 Решения по Протокол № 36 Решения 3 Sep 2018 - 18:02
12 С П И С Ъ К на допуснатите кандидати за съдебни заседатели за Районен съд- Дулово /мандат 2019-2023г./ Съобщения 31 Aug 2018 - 19:15
13 С В И К В А М ТРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Съобщения 24 Aug 2018 - 12:30
14 Доклад на ВК за избор на съд.заседатели ОС-Силистра Съобщения 21 Aug 2018 - 07:32
15 Решения по Протокол № 35 от 31.07.2018 Решения 13 Aug 2018 - 18:42
16 С П И С Ъ К на допуснатите кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд-Силистра Мандат 2019-2022 г. Съобщения 3 Aug 2018 - 18:20
17 С В И К В А М ТРИДЕСЕТ И ПЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Съобщения 25 Jul 2018 - 21:31
18 Решения по Протокол № 34 Решения 4 Jul 2018 - 07:50
19 П О К А Н А ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО ЗА 2017 г. Съобщения 19 Jun 2018 - 10:26
20 С В И К В А М ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Съобщения 19 Jun 2018 - 07:33