Наредби

# Title Категория Post date
21 НАРЕДБА №24 Наредби 5 Dec 2013 - 15:27
22 ПРОЕКТ ЗА ПРОМЯНА НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ Наредби 30 Nov 2013 - 10:37
23 НАРЕДБА № 23 Наредби 23 Sep 2013 - 08:51
24 НАРЕДБА № 22 Наредби 23 Sep 2013 - 08:49
25 Наредби (актуализирани) Наредби 17 Oct 2012 - 11:56
26 НАРЕДБА №17 за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Дулово Наредби 2 Jul 2012 - 10:43
27 НАРЕДБА №16 за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Дулово Наредби 2 Jul 2012 - 10:39
28 НАРЕДБА №14 за реда и условията за поемане на общински дълг Наредби 2 Jul 2012 - 10:31
29 НАРЕДБА №13 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ ЖИЛИЩНИТЕ НУЖДИ НА ГРАЖДАНИ, НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА Наредби 2 Jul 2012 - 10:30
30 Н А Р Е Д Б А №10 ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЧЕТА И РЕГУЛИРАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ И СКИТАЩИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО Наредби 30 Jun 2012 - 15:29
31 НАРЕДБА № 9 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БАЗИСНИЯ МЕСЕЧЕН НАЕМ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ Наредби 30 Jun 2012 - 15:27
32 Наредба 8 Наредби 30 Jun 2012 - 15:25
33 Наредба 7 Наредби 30 Jun 2012 - 15:24
34 Наредба 6 Наредби 30 Jun 2012 - 15:23
35 НАРЕДБА № 4 ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО Наредби 30 Jun 2012 - 15:08
36 Н А Р Е Д Б А № 3 ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО ВЪРХУ ОБЩИНСКАТА ЧАСТ ОТ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА Наредби 30 Jun 2012 - 15:06
37 НАРЕДБА №1 ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА И ОСИГУРЯВАНЕ ПРИВЕТЛИВ ВИД НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО Наредби 30 Jun 2012 - 15:02
38 НАРЕДБА №18 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ Наредби 30 Jun 2012 - 14:49
39 НАРЕДБА №19 ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО Наредби 30 Jun 2012 - 14:47
40 НАРЕДБА №20 ЗА ПУБЛИЧНО – ЧАСТНИ ПАРТНЬОРСТВА Наредби 30 Jun 2012 - 14:46