ПК по ЗПУКИ

# Title Категория Post date
1 Р Е Ш Е Н И Е от заседание на постоянна комисия по конфликт на интереси при ОС – Дулово, проведено на 23.04.2018г ПК по ЗПУКИ 9 May 2018 - 14:50
2 Али Сюлюш Халим Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:26
3 Асен Нечев Радев Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:25
4 Бахар Мехмед Шефкед Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:24
5 Бейтула Сейфи Мехмед Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:23
6 Билгин Басри Ахмед Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:22
7 Бояна Петрова Иванова Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:21
8 Венко Петров Михайлов Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:19
9 Гюнеш Ремзи Хамза Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:19
10 Денчо Маринов Йорданов Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:18
11 Джихан Джихатрин Джевдет Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:16
12 Джюнейд Севджан Вахид Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:15
13 Ерай Кязим Кадир Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:13
14 Ердинч Сюлейман Мухсин Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:12
15 Касим Неджми Сали Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:11
16 Маргарита Георгиева Ранчева Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:10
17 Марин Христов Малчев Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:09
18 Нермин Неджмидинов Бакиев Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:07
19 Нигяр Фикретова Музаферова-Байрям Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:06
20 Нурсевен Митхат Борисова Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:05