Решения

# Title Категория Post date
21 Решения 19-2017 Решения 7 Jun 2017 - 16:39
22 Решение на Административен съд 42 Решения 2 Jun 2017 - 07:43
23 Р Е Ш Е Н И Е № 246 от 25.04.2017 година Решения 2 May 2017 - 12:28
24 Р Е Ш Е Н И Е № 216 от 28.02.2017 година Решения 2 May 2017 - 12:28
25 РЕШЕНИЯ НА СЕДЕМНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово проведено на 31.03.2017 год. Решения 6 Apr 2017 - 17:02
26 ШЕСТНАДЕСЕТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Решения 23 Feb 2017 - 17:14
27 Решения от 15-то заседание на ОбС-Дулово Решения 5 Feb 2017 - 09:22
28 С В И К В А М ПЕТНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Решения 25 Jan 2017 - 19:22
29 Решения на ОС Дулово по протокол 14 от 28.12.2016г. Решения 5 Jan 2017 - 16:09
30 Решения на ОС Дулово от тринадесетото заседание Решения 10 Dec 2016 - 09:09
31 Решения по протокол № 12 от 25.10.2016г. Решения 1 Nov 2016 - 18:08
32 РЕШЕНИЯ 11-2016г. Решения 4 Oct 2016 - 19:00
33 Решения на Общински Съвет по протокол 10-2016г. Решения 2 Aug 2016 - 08:26
34 Решения 9-2016 Решения 18 Jul 2016 - 16:40
35 РЕШЕНИЕ 33/08.06.2016г. на АС гр.Силистра Решения 14 Jun 2016 - 11:16
36 Решения по протокол номер 7 Решения 9 May 2016 - 18:32
37 П Р О Т О К О Л № 5 22.02.2016 година Решения 1 Mar 2016 - 13:13
38 Решения по Протокол №34 Решения 4 Feb 2015 - 10:40
39 Решения 31-2014 Решения 4 Nov 2014 - 09:15
40 Протокол №27/27.06.2014 Решения 10 Jul 2014 - 11:26