Общински съвет

# Title Категория Post date
21 ОБЯВЛЕНИЕ за откриване на процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд - Силистра Съобщения 9 May 2018 - 14:40
22 НАРЕДБА № 9 за определяне на базисния месечен наем за предоставяне под наем на имоти-общинска собственост Наредби 27 Apr 2018 - 21:22
23 Наредба № 3 за условията и реда за упражняване правата на собственост на община Дулово в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански Наредби 27 Apr 2018 - 21:21
24 Решения по Протокол № 32 Решения 27 Apr 2018 - 21:20
25 С В И К В А М ТРИДЕСЕТ И ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Съобщения 20 Apr 2018 - 15:55
26 Решения по Протокол № 31 Решения 13 Apr 2018 - 08:30
27 У В Е Д О М Л Е Н И Е НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.26, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ Проекти-наредби 31 Mar 2018 - 08:17
28 Проект на Наредба № 3 Проекти-наредби 26 Mar 2018 - 16:30
29 С В И К В А М ТРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Съобщения 23 Mar 2018 - 10:56
30 Решения по Протокол № 30 Решения 13 Mar 2018 - 07:31
31 С В И К В А М ТРИДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Съобщения 21 Feb 2018 - 14:11
32 Решения по Протокол № 29 Решения 31 Jan 2018 - 17:55
33 ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ Правилник за дейността 31 Jan 2018 - 17:51
34 ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Съобщения 17 Jan 2018 - 20:15
35 Решения по Протокол № 28 Решения 2 Jan 2018 - 13:31
36 С П Р А В К А Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Проекти-наредби 2 Jan 2018 - 13:30
37 Решения по Протокол № 27 Решения 16 Dec 2017 - 09:32
38 НАРЕДБА № 11 за ОАМТЦУ -15.12.2017 Наредби 16 Dec 2017 - 09:31
39 ОБЯВЛЕНИЕ Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове Проекти-наредби 11 Dec 2017 - 20:02
40 УВЕДОМЛЕНИЕ Съобщения 11 Dec 2017 - 20:00