Общински съвет

# Title Категория Post date
321 Докладна записка Решения 4 Sep 2012 - 18:02
322 Решения по Протокол №11 Решения 23 Jul 2012 - 13:37
323 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА Общински съвет 10 Jul 2012 - 10:36
324 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА Общински съвет 10 Jul 2012 - 10:34
325 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА Общински съвет 9 Jul 2012 - 10:35
326 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА Общински съвет 9 Jul 2012 - 10:32
327 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА Общински съвет 9 Jul 2012 - 10:30
328 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА Общински съвет 9 Jul 2012 - 10:28
329 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА Общински съвет 9 Jul 2012 - 10:24
330 ЕДИНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Общински съвет 9 Jul 2012 - 10:07
331 Решения по П Р О Т О К О Л № 10 Решения 5 Jul 2012 - 15:33
332 Решения по П Р О Т О К О Л № 9 Решения 5 Jul 2012 - 15:32
333 Решения по П Р О Т О К О Л № 8 Решения 5 Jul 2012 - 15:31
334 Решения по П Р О Т О К О Л № 7 Решения 5 Jul 2012 - 15:30
335 Решения по П Р О Т О К О Л № 6 Решения 5 Jul 2012 - 15:29
336 Решения по П Р О Т О К О Л № 5 Решения 5 Jul 2012 - 15:28
337 Решения по П Р О Т О К О Л № 4 Решения 5 Jul 2012 - 15:26
338 Решения по П Р О Т О К О Л № 3 Решения 5 Jul 2012 - 15:25
339 Решения по П Р О Т О К О Л № 2 Решения 5 Jul 2012 - 15:18
340 Решения по П Р О Т О К О Л № 1 Решения 5 Jul 2012 - 15:14