Общински съвет

# Title Категория Post date
41 Решения по Протокол № 29 Решения 31 Jan 2018 - 17:55
42 ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ Правилник за дейността 31 Jan 2018 - 17:51
43 ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Съобщения 17 Jan 2018 - 20:15
44 Решения по Протокол № 28 Решения 2 Jan 2018 - 13:31
45 С П Р А В К А Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Проекти-наредби 2 Jan 2018 - 13:30
46 Решения по Протокол № 27 Решения 16 Dec 2017 - 09:32
47 НАРЕДБА № 11 за ОАМТЦУ -15.12.2017 Наредби 16 Dec 2017 - 09:31
48 ОБЯВЛЕНИЕ Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове Проекти-наредби 11 Dec 2017 - 20:02
49 УВЕДОМЛЕНИЕ Съобщения 11 Dec 2017 - 20:00
50 ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Съобщения 8 Dec 2017 - 16:37
51 Наредба № 27 за организацията и дейността на клубовете на пенсионерите и лицата с увреждания на територията на община Дулово Наредби 29 Nov 2017 - 17:49
52 НАРЕДБА № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество-2017 Наредби 29 Nov 2017 - 17:48
53 Решения по Протокол №26 от 28.11.2017 Решения 29 Nov 2017 - 17:48
54 СПРАВКА по чл. 26 ал.5 от Закона за нормативните актове Проекти-наредби 29 Nov 2017 - 09:18
55 С В И К В А М ДВАДЕСЕТ И ШЕСТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Съобщения 24 Nov 2017 - 09:17
56 Съобщение Съобщения 21 Nov 2017 - 23:45
57 У В Е Д О М Л Е Н И Е Проекти-наредби 17 Nov 2017 - 13:24
58 Съобщение за отменено решение на Общински съвет - Дулово Съобщения 17 Nov 2017 - 12:47
59 Решения от 25-то заседание Решения 6 Nov 2017 - 15:27
60 НАРЕДБА за организацията и дейността на клубовете на пенсионери и лица с увреждания, на територията на община Дулово Наредби 1 Nov 2017 - 17:48