Общински съвет

# Title Категория Post date
41 Решения по Протокол № 32 Решения 27 Apr 2018 - 21:20
42 С В И К В А М ТРИДЕСЕТ И ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Съобщения 20 Apr 2018 - 15:55
43 Решения по Протокол № 31 Решения 13 Apr 2018 - 08:30
44 У В Е Д О М Л Е Н И Е НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.26, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ Проекти-наредби 31 Mar 2018 - 08:17
45 Проект на Наредба № 3 Проекти-наредби 26 Mar 2018 - 16:30
46 С В И К В А М ТРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Съобщения 23 Mar 2018 - 10:56
47 Решения по Протокол № 30 Решения 13 Mar 2018 - 07:31
48 С В И К В А М ТРИДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Съобщения 21 Feb 2018 - 14:11
49 Решения по Протокол № 29 Решения 31 Jan 2018 - 17:55
50 ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ Правилник за дейността 31 Jan 2018 - 17:51
51 ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Съобщения 17 Jan 2018 - 20:15
52 Решения по Протокол № 28 Решения 2 Jan 2018 - 13:31
53 С П Р А В К А Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Проекти-наредби 2 Jan 2018 - 13:30
54 Решения по Протокол № 27 Решения 16 Dec 2017 - 09:32
55 НАРЕДБА № 11 за ОАМТЦУ -15.12.2017 Наредби 16 Dec 2017 - 09:31
56 ОБЯВЛЕНИЕ Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове Проекти-наредби 11 Dec 2017 - 20:02
57 УВЕДОМЛЕНИЕ Съобщения 11 Dec 2017 - 20:00
58 ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Съобщения 8 Dec 2017 - 16:37
59 Наредба № 27 за организацията и дейността на клубовете на пенсионерите и лицата с увреждания на територията на община Дулово Наредби 29 Nov 2017 - 17:49
60 НАРЕДБА № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество-2017 Наредби 29 Nov 2017 - 17:48