Общински съвет

# Title Категория Post date
41 ОБЯВЛЕНИЕ Проекти-наредби 15 May 2018 - 18:54
42 Р Е Ш Е Н И Е от заседание на постоянна комисия по конфликт на интереси при ОС – Дулово, проведено на 23.04.2018г ПК по ЗПУКИ 9 May 2018 - 14:50
43 ОБЯВЛЕНИЕ за откриване на процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд - Силистра Съобщения 9 May 2018 - 14:40
44 НАРЕДБА № 9 за определяне на базисния месечен наем за предоставяне под наем на имоти-общинска собственост Наредби 27 Apr 2018 - 21:22
45 Наредба № 3 за условията и реда за упражняване правата на собственост на община Дулово в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански Наредби 27 Apr 2018 - 21:21
46 Решения по Протокол № 32 Решения 27 Apr 2018 - 21:20
47 С В И К В А М ТРИДЕСЕТ И ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Съобщения 20 Apr 2018 - 15:55
48 Решения по Протокол № 31 Решения 13 Apr 2018 - 08:30
49 У В Е Д О М Л Е Н И Е НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.26, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ Проекти-наредби 31 Mar 2018 - 08:17
50 Проект на Наредба № 3 Проекти-наредби 26 Mar 2018 - 16:30
51 С В И К В А М ТРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Съобщения 23 Mar 2018 - 10:56
52 Решения по Протокол № 30 Решения 13 Mar 2018 - 07:31
53 С В И К В А М ТРИДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Съобщения 21 Feb 2018 - 14:11
54 Решения по Протокол № 29 Решения 31 Jan 2018 - 17:55
55 ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ Правилник за дейността 31 Jan 2018 - 17:51
56 ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Съобщения 17 Jan 2018 - 20:15
57 Решения по Протокол № 28 Решения 2 Jan 2018 - 13:31
58 С П Р А В К А Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Проекти-наредби 2 Jan 2018 - 13:30
59 Решения по Протокол № 27 Решения 16 Dec 2017 - 09:32
60 НАРЕДБА № 11 за ОАМТЦУ -15.12.2017 Наредби 16 Dec 2017 - 09:31