Общински съвет

# Title Категория Post date
41 Решения от 23-то заседание на ОбС Решения 29 Sep 2017 - 17:21
42 С В И К В А М ДВАДЕСЕТ И ТРЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Решения 18 Sep 2017 - 19:23
43 Решения прот.22 от 23.08.2017 Решения 5 Sep 2017 - 08:58
44 С В И К В А М ДВАДЕСЕТ И ВТОРОТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Оперативен план 16 Aug 2017 - 18:56
45 Решения 21-2017 Решения 28 Jul 2017 - 13:25
46 С В И К В А М ДВАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Решения 20 Jul 2017 - 17:09
47 Програма за околна среда Оперативен план 20 Jul 2017 - 17:07
48 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА Докладни 17 Jul 2017 - 19:42
49 Решения 20-2017 Решения 11 Jul 2017 - 08:01
50 С В И К В А М ДВАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Решения 27 Jun 2017 - 11:16
51 НАРЕДБА № 5 ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, РЕДА И КОНТРОЛА НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ И ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО Наредби 17 Jun 2017 - 08:58
52 Наредба № 12 Наредби 9 Jun 2017 - 12:41
53 Решения 19-2017 Решения 7 Jun 2017 - 16:39
54 Решение на Административен съд 42 Решения 2 Jun 2017 - 07:43
55 С В И К В А М ДЕВЕТНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Оперативен план 23 May 2017 - 13:35
56 ОБЯВЛЕНИЕ Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове Наредби 15 May 2017 - 14:32
57 УВЕДОМЛЕНИЕ Докладни 9 May 2017 - 14:19
58 НАРЕДБА № 11 за определянето и администриране на местните такси и цени на услугите в Община Дулово Наредби 2 May 2017 - 12:31
59 НАРЕДБА №25 Наредби 2 May 2017 - 12:29
60 Р Е Ш Е Н И Е № 246 от 25.04.2017 година Решения 2 May 2017 - 12:28