Общински съвет

# Title Категория Post date
61 С В И К В А М ДЕВЕТНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Оперативен план 23 May 2017 - 13:35
62 ОБЯВЛЕНИЕ Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове Наредби 15 May 2017 - 14:32
63 УВЕДОМЛЕНИЕ Докладни 9 May 2017 - 14:19
64 НАРЕДБА № 11 за определянето и администриране на местните такси и цени на услугите в Община Дулово Наредби 2 May 2017 - 12:31
65 НАРЕДБА №25 Наредби 2 May 2017 - 12:29
66 Р Е Ш Е Н И Е № 246 от 25.04.2017 година Решения 2 May 2017 - 12:28
67 Р Е Ш Е Н И Е № 216 от 28.02.2017 година Решения 2 May 2017 - 12:28
68 ОСЕМНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Докладни 22 Apr 2017 - 07:52
69 НАРЕДБА № 2 ЗА РЕДА НА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКОТО ИМУЩЕСТВО Наредби 11 Apr 2017 - 19:16
70 РЕШЕНИЯ НА СЕДЕМНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово проведено на 31.03.2017 год. Решения 6 Apr 2017 - 17:02
71 С В И К В А М СЕДЕМНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Общински съвет 24 Mar 2017 - 15:00
72 ШЕСТНАДЕСЕТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Решения 23 Feb 2017 - 17:14
73 НАРЕДБА №1 ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА И ОСИГУРЯВАНЕ ПРИВЕТЛИВ ВИД НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО Наредби 14 Feb 2017 - 17:11
74 Решения от 15-то заседание на ОбС-Дулово Решения 5 Feb 2017 - 09:22
75 С В И К В А М ПЕТНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Решения 25 Jan 2017 - 19:22
76 Решения на ОС Дулово по протокол 14 от 28.12.2016г. Решения 5 Jan 2017 - 16:09
77 НАРЕДБА № 5 ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, РЕДА И КОНТРОЛА НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ И ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО Наредби 3 Jan 2017 - 18:09
78 УВЕДОМЛЕНИЕ Правилник за дейността 29 Dec 2016 - 08:27
79 ЧЕТИРИНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Общински съвет 28 Dec 2016 - 09:14
80 Решения на ОС Дулово от тринадесетото заседание Решения 10 Dec 2016 - 09:09