Общински съвет

# Title Категория Post date
61 ОБЯВЛЕНИЕ Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове Проекти-наредби 11 Dec 2017 - 20:02
62 УВЕДОМЛЕНИЕ Съобщения 11 Dec 2017 - 20:00
63 ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Съобщения 8 Dec 2017 - 16:37
64 Наредба № 27 за организацията и дейността на клубовете на пенсионерите и лицата с увреждания на територията на община Дулово Наредби 29 Nov 2017 - 17:49
65 НАРЕДБА № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество-2017 Наредби 29 Nov 2017 - 17:48
66 Решения по Протокол №26 от 28.11.2017 Решения 29 Nov 2017 - 17:48
67 СПРАВКА по чл. 26 ал.5 от Закона за нормативните актове Проекти-наредби 29 Nov 2017 - 09:18
68 С В И К В А М ДВАДЕСЕТ И ШЕСТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Съобщения 24 Nov 2017 - 09:17
69 Съобщение Съобщения 21 Nov 2017 - 23:45
70 У В Е Д О М Л Е Н И Е Проекти-наредби 17 Nov 2017 - 13:24
71 Съобщение за отменено решение на Общински съвет - Дулово Съобщения 17 Nov 2017 - 12:47
72 Решения от 25-то заседание Решения 6 Nov 2017 - 15:27
73 НАРЕДБА за организацията и дейността на клубовете на пенсионери и лица с увреждания, на територията на община Дулово Наредби 1 Nov 2017 - 17:48
74 С В И К В А М ДВАДЕСЕТ И ПЕТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Съобщения 26 Oct 2017 - 13:30
75 ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-РЕГИСТРИ Общински съвет 10 Oct 2017 - 17:31
76 Решения от 24 заседание на Общински Съвет Дулово Решения 5 Oct 2017 - 16:09
77 Решения от 23-то заседание на ОбС Решения 29 Sep 2017 - 17:21
78 С В И К В А М ДВАДЕСЕТ И ТРЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Решения 18 Sep 2017 - 19:23
79 Решения прот.22 от 23.08.2017 Решения 5 Sep 2017 - 08:58
80 С В И К В А М ДВАДЕСЕТ И ВТОРОТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Оперативен план 16 Aug 2017 - 18:56