Общински съвет

# Title Категория Post date
61 Решения по Протокол №26 от 28.11.2017 Решения 29 Nov 2017 - 17:48
62 СПРАВКА по чл. 26 ал.5 от Закона за нормативните актове Проекти-наредби 29 Nov 2017 - 09:18
63 С В И К В А М ДВАДЕСЕТ И ШЕСТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Съобщения 24 Nov 2017 - 09:17
64 Съобщение Съобщения 21 Nov 2017 - 23:45
65 У В Е Д О М Л Е Н И Е Проекти-наредби 17 Nov 2017 - 13:24
66 Съобщение за отменено решение на Общински съвет - Дулово Съобщения 17 Nov 2017 - 12:47
67 Решения от 25-то заседание Решения 6 Nov 2017 - 15:27
68 НАРЕДБА за организацията и дейността на клубовете на пенсионери и лица с увреждания, на територията на община Дулово Наредби 1 Nov 2017 - 17:48
69 С В И К В А М ДВАДЕСЕТ И ПЕТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Съобщения 26 Oct 2017 - 13:30
70 ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-РЕГИСТРИ Общински съвет 10 Oct 2017 - 17:31
71 Решения от 24 заседание на Общински Съвет Дулово Решения 5 Oct 2017 - 16:09
72 Решения от 23-то заседание на ОбС Решения 29 Sep 2017 - 17:21
73 С В И К В А М ДВАДЕСЕТ И ТРЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Решения 18 Sep 2017 - 19:23
74 Решения прот.22 от 23.08.2017 Решения 5 Sep 2017 - 08:58
75 С В И К В А М ДВАДЕСЕТ И ВТОРОТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Оперативен план 16 Aug 2017 - 18:56
76 Решения 21-2017 Решения 28 Jul 2017 - 13:25
77 С В И К В А М ДВАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Решения 20 Jul 2017 - 17:09
78 Програма за околна среда Оперативен план 20 Jul 2017 - 17:07
79 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА Докладни 17 Jul 2017 - 19:42
80 Решения 20-2017 Решения 11 Jul 2017 - 08:01