Общински съвет

# Title Категория Post date
81 Решения 21-2017 Решения 28 Jul 2017 - 13:25
82 С В И К В А М ДВАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Решения 20 Jul 2017 - 17:09
83 Програма за околна среда Оперативен план 20 Jul 2017 - 17:07
84 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА Докладни 17 Jul 2017 - 19:42
85 Решения 20-2017 Решения 11 Jul 2017 - 08:01
86 С В И К В А М ДВАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Решения 27 Jun 2017 - 11:16
87 НАРЕДБА № 5 ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, РЕДА И КОНТРОЛА НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ И ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО Наредби 17 Jun 2017 - 08:58
88 Наредба № 12 Наредби 9 Jun 2017 - 12:41
89 Решения 19-2017 Решения 7 Jun 2017 - 16:39
90 Решение на Административен съд 42 Решения 2 Jun 2017 - 07:43
91 С В И К В А М ДЕВЕТНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Оперативен план 23 May 2017 - 13:35
92 ОБЯВЛЕНИЕ Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове Наредби 15 May 2017 - 14:32
93 УВЕДОМЛЕНИЕ Докладни 9 May 2017 - 14:19
94 НАРЕДБА № 11 за определянето и администриране на местните такси и цени на услугите в Община Дулово Наредби 2 May 2017 - 12:31
95 НАРЕДБА №25 Наредби 2 May 2017 - 12:29
96 Р Е Ш Е Н И Е № 246 от 25.04.2017 година Решения 2 May 2017 - 12:28
97 Р Е Ш Е Н И Е № 216 от 28.02.2017 година Решения 2 May 2017 - 12:28
98 ОСЕМНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Докладни 22 Apr 2017 - 07:52
99 НАРЕДБА № 2 ЗА РЕДА НА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКОТО ИМУЩЕСТВО Наредби 11 Apr 2017 - 19:16
100 РЕШЕНИЯ НА СЕДЕМНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово проведено на 31.03.2017 год. Решения 6 Apr 2017 - 17:02