Общински съвет

# Title Категория Post date
81 С В И К В А М ЕДИНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Общински съвет 20 Sep 2016 - 22:00
82 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ Д-Р ЮКСЕЛ АХМЕД- КМЕТ НА ОБЩИНА ДУЛОВО Наредби 9 Sep 2016 - 08:22
83 НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 18 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНАТ ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО Общински съвет 2 Sep 2016 - 16:52
84 Решения на Общински Съвет по протокол 10-2016г. Решения 2 Aug 2016 - 08:26
85 ДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Общински съвет 22 Jul 2016 - 21:17
86 Решения 9-2016 Решения 18 Jul 2016 - 16:40
87 С В И К В А М ДЕВЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Общински съвет 22 Jun 2016 - 11:41
88 РЕШЕНИЕ 33/08.06.2016г. на АС гр.Силистра Решения 14 Jun 2016 - 11:16
89 РЕШЕНИЯ на Общински Съвет Общински съвет 8 Jun 2016 - 16:15
90 С В И К В А М ОСМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Общински съвет 25 May 2016 - 12:19
91 Решения по протокол номер 7 Решения 9 May 2016 - 18:32
92 С В И К В А М СЕДМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се проведе на 26.04.2016 год. /вторник/ от 10.00 часа, в зала № 2 на Общината Общински съвет 21 Apr 2016 - 12:34
93 П Р О Т О К О Л № 6 29.03.2016 година Общински съвет 12 Apr 2016 - 18:05
94 С В И К В А М ШЕСТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Общински съвет 22 Mar 2016 - 17:29
95 Д О К Л А Д Н А З А П И С К А От д-р Юксел Осман Ахмед – кмет на Община Дулово Общински съвет 14 Mar 2016 - 18:42
96 Д О К Л А Д Н А З А П И С К А от д-р Юксел Осман Ахмед Кмет на Община Дулово Общински съвет 10 Mar 2016 - 19:16
97 П Р О Т О К О Л № 5 22.02.2016 година Решения 1 Mar 2016 - 13:13
98 С В И К В А М ПЕТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Общински съвет 15 Feb 2016 - 18:22
99 НАРЕДБА № 11 за определянето и администриране на местните такси и цени на услугите в Община Дулово Наредби 9 Feb 2016 - 19:10
100 Д О К Л А Д Н А З А П И С К А От Д-р Юксел Осман Ахмед – кмет на община Дулово, област Силистра Общински съвет 8 Feb 2016 - 08:43