Общински съвет

# Title Категория Post date
101 НАРЕДБА №18 за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Дулово Наредби 4 Oct 2016 - 19:19
102 НАРЕДБА № 15 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Дулово Наредби 4 Oct 2016 - 19:10
103 РЕШЕНИЯ 11-2016г. Решения 4 Oct 2016 - 19:00
104 С В И К В А М ЕДИНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Общински съвет 20 Sep 2016 - 22:00
105 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ Д-Р ЮКСЕЛ АХМЕД- КМЕТ НА ОБЩИНА ДУЛОВО Наредби 9 Sep 2016 - 08:22
106 НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 18 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНАТ ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО Общински съвет 2 Sep 2016 - 16:52
107 Решения на Общински Съвет по протокол 10-2016г. Решения 2 Aug 2016 - 08:26
108 ДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Общински съвет 22 Jul 2016 - 21:17
109 Решения 9-2016 Решения 18 Jul 2016 - 16:40
110 С В И К В А М ДЕВЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Общински съвет 22 Jun 2016 - 11:41
111 РЕШЕНИЕ 33/08.06.2016г. на АС гр.Силистра Решения 14 Jun 2016 - 11:16
112 РЕШЕНИЯ на Общински Съвет Общински съвет 8 Jun 2016 - 16:15
113 С В И К В А М ОСМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Общински съвет 25 May 2016 - 12:19
114 Решения по протокол номер 7 Решения 9 May 2016 - 18:32
115 С В И К В А М СЕДМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се проведе на 26.04.2016 год. /вторник/ от 10.00 часа, в зала № 2 на Общината Общински съвет 21 Apr 2016 - 12:34
116 П Р О Т О К О Л № 6 29.03.2016 година Общински съвет 12 Apr 2016 - 18:05
117 С В И К В А М ШЕСТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Общински съвет 22 Mar 2016 - 17:29
118 Д О К Л А Д Н А З А П И С К А От д-р Юксел Осман Ахмед – кмет на Община Дулово Общински съвет 14 Mar 2016 - 18:42
119 Д О К Л А Д Н А З А П И С К А от д-р Юксел Осман Ахмед Кмет на Община Дулово Общински съвет 10 Mar 2016 - 19:16
120 П Р О Т О К О Л № 5 22.02.2016 година Решения 1 Mar 2016 - 13:13