Общински съвет

# Title Категория Post date
101 Д О К Л А Д Н А З А П И С К А От д-р Юксел Осман Ахмед – кмет на Община Дулово Общински съвет 14 Mar 2016 - 18:42
102 Д О К Л А Д Н А З А П И С К А от д-р Юксел Осман Ахмед Кмет на Община Дулово Общински съвет 10 Mar 2016 - 19:16
103 П Р О Т О К О Л № 5 22.02.2016 година Решения 1 Mar 2016 - 13:13
104 С В И К В А М ПЕТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Общински съвет 15 Feb 2016 - 18:22
105 НАРЕДБА № 11 за определянето и администриране на местните такси и цени на услугите в Община Дулово Наредби 9 Feb 2016 - 19:10
106 Д О К Л А Д Н А З А П И С К А От Д-р Юксел Осман Ахмед – кмет на община Дулово, област Силистра Общински съвет 8 Feb 2016 - 08:43
107 П Р О Т О К О Л № 4 26.01.2016 година Общински съвет 5 Feb 2016 - 18:47
108 Община Дулово обявява, че започва набирането на документи за длъжност „Медицинска сестра” или „медицински фелдшер” Стратегия за развитие на социалните услуги 22 Jan 2016 - 16:53
109 П Р О Т О К О Л ОТ ПРОВЕДЕНО ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО ЗА 2016г. Общински съвет 19 Jan 2016 - 17:11
110 ЧЕТВЪРТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Общински съвет 18 Jan 2016 - 16:23
111 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р ЮКСЕЛ ОСМАН АХМЕД – Кмет на Община Дулово Общински съвет 15 Jan 2016 - 16:15
112 ОБЯВЛЕНИЕ Общински съвет 14 Jan 2016 - 16:23
113 НАРЕДБА № 11 за определянето и администриране на местните такси и цени на услугите в Община Дулово Общински съвет 14 Jan 2016 - 07:46
114 РЕШЕНИЯ по П Р О Т О К О Л № 3 23.12.2015 година Общински съвет 12 Jan 2016 - 17:46
115 РЕШЕНИЯ по П Р О Т О К О Л № 2 20.11.2015 година Общински съвет 12 Jan 2016 - 17:34
116 П Р О Т О К О Л № 1 09.11.2015 година Общински съвет 12 Jan 2016 - 17:27
117 ОБЯВЛЕНИЕ Общински съвет 18 Dec 2015 - 14:33
118 ОБЯВЛЕНИЕ по чл. 22 ал. 2 ЗМСМА за оспорвани актове на Общински съвет Дулово Общински съвет 18 Dec 2015 - 14:30
119 ТРЕТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Общински съвет 16 Dec 2015 - 17:14
120 Али Сюлюш Халим Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:26