Общински съвет

# Title Категория Post date
121 Гюнеш Ремзи Хамза Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:19
122 Денчо Маринов Йорданов Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:18
123 Джихан Джихатрин Джевдет Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:16
124 Джюнейд Севджан Вахид Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:15
125 Ерай Кязим Кадир Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:13
126 Ердинч Сюлейман Мухсин Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:12
127 Касим Неджми Сали Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:11
128 Маргарита Георгиева Ранчева Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:10
129 Марин Христов Малчев Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:09
130 Нермин Неджмидинов Бакиев Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:07
131 Нигяр Фикретова Музаферова-Байрям Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:06
132 Нурсевен Митхат Борисова Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:05
133 Пембе Рамис Аптула Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:04
134 Рефие Наджи Мехмед Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:02
135 Сезгин Рамис Галиб Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:01
136 Сали Назми Сали Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:00
137 Спасимир Дечев Иванов Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 12:59
138 Тунджай Мехмед Рамадан Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 12:58
139 Хюсеин Ешреф Джелил Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 12:57
140 Юмджегюл Сунай Акиф Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 12:56