Общински съвет

# Title Категория Post date
121 ДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Общински съвет 22 Jul 2016 - 21:17
122 Решения 9-2016 Решения 18 Jul 2016 - 16:40
123 С В И К В А М ДЕВЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Общински съвет 22 Jun 2016 - 11:41
124 РЕШЕНИЕ 33/08.06.2016г. на АС гр.Силистра Решения 14 Jun 2016 - 11:16
125 РЕШЕНИЯ на Общински Съвет Общински съвет 8 Jun 2016 - 16:15
126 С В И К В А М ОСМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Общински съвет 25 May 2016 - 12:19
127 Решения по протокол номер 7 Решения 9 May 2016 - 18:32
128 С В И К В А М СЕДМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се проведе на 26.04.2016 год. /вторник/ от 10.00 часа, в зала № 2 на Общината Общински съвет 21 Apr 2016 - 12:34
129 П Р О Т О К О Л № 6 29.03.2016 година Общински съвет 12 Apr 2016 - 18:05
130 С В И К В А М ШЕСТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Общински съвет 22 Mar 2016 - 17:29
131 Д О К Л А Д Н А З А П И С К А От д-р Юксел Осман Ахмед – кмет на Община Дулово Общински съвет 14 Mar 2016 - 18:42
132 Д О К Л А Д Н А З А П И С К А от д-р Юксел Осман Ахмед Кмет на Община Дулово Общински съвет 10 Mar 2016 - 19:16
133 П Р О Т О К О Л № 5 22.02.2016 година Решения 1 Mar 2016 - 13:13
134 С В И К В А М ПЕТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Общински съвет 15 Feb 2016 - 18:22
135 НАРЕДБА № 11 за определянето и администриране на местните такси и цени на услугите в Община Дулово Наредби 9 Feb 2016 - 19:10
136 Д О К Л А Д Н А З А П И С К А От Д-р Юксел Осман Ахмед – кмет на община Дулово, област Силистра Общински съвет 8 Feb 2016 - 08:43
137 П Р О Т О К О Л № 4 26.01.2016 година Общински съвет 5 Feb 2016 - 18:47
138 Община Дулово обявява, че започва набирането на документи за длъжност „Медицинска сестра” или „медицински фелдшер” Стратегия за развитие на социалните услуги 22 Jan 2016 - 16:53
139 П Р О Т О К О Л ОТ ПРОВЕДЕНО ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО ЗА 2016г. Общински съвет 19 Jan 2016 - 17:11
140 ЧЕТВЪРТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Общински съвет 18 Jan 2016 - 16:23