Общински съвет

# Title Категория Post date
121 С В И К В А М ПЕТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Общински съвет 15 Feb 2016 - 18:22
122 НАРЕДБА № 11 за определянето и администриране на местните такси и цени на услугите в Община Дулово Наредби 9 Feb 2016 - 19:10
123 Д О К Л А Д Н А З А П И С К А От Д-р Юксел Осман Ахмед – кмет на община Дулово, област Силистра Общински съвет 8 Feb 2016 - 08:43
124 П Р О Т О К О Л № 4 26.01.2016 година Общински съвет 5 Feb 2016 - 18:47
125 Община Дулово обявява, че започва набирането на документи за длъжност „Медицинска сестра” или „медицински фелдшер” Стратегия за развитие на социалните услуги 22 Jan 2016 - 16:53
126 П Р О Т О К О Л ОТ ПРОВЕДЕНО ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО ЗА 2016г. Общински съвет 19 Jan 2016 - 17:11
127 ЧЕТВЪРТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Общински съвет 18 Jan 2016 - 16:23
128 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р ЮКСЕЛ ОСМАН АХМЕД – Кмет на Община Дулово Общински съвет 15 Jan 2016 - 16:15
129 ОБЯВЛЕНИЕ Общински съвет 14 Jan 2016 - 16:23
130 НАРЕДБА № 11 за определянето и администриране на местните такси и цени на услугите в Община Дулово Общински съвет 14 Jan 2016 - 07:46
131 РЕШЕНИЯ по П Р О Т О К О Л № 3 23.12.2015 година Общински съвет 12 Jan 2016 - 17:46
132 РЕШЕНИЯ по П Р О Т О К О Л № 2 20.11.2015 година Общински съвет 12 Jan 2016 - 17:34
133 П Р О Т О К О Л № 1 09.11.2015 година Общински съвет 12 Jan 2016 - 17:27
134 ОБЯВЛЕНИЕ Общински съвет 18 Dec 2015 - 14:33
135 ОБЯВЛЕНИЕ по чл. 22 ал. 2 ЗМСМА за оспорвани актове на Общински съвет Дулово Общински съвет 18 Dec 2015 - 14:30
136 ТРЕТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Общински съвет 16 Dec 2015 - 17:14
137 Али Сюлюш Халим Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:26
138 Асен Нечев Радев Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:25
139 Бахар Мехмед Шефкед Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:24
140 Бейтула Сейфи Мехмед Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:23