Общински съвет

# Title Категория Post date
141 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р ЮКСЕЛ ОСМАН АХМЕД – Кмет на Община Дулово Общински съвет 15 Jan 2016 - 16:15
142 ОБЯВЛЕНИЕ Общински съвет 14 Jan 2016 - 16:23
143 НАРЕДБА № 11 за определянето и администриране на местните такси и цени на услугите в Община Дулово Общински съвет 14 Jan 2016 - 07:46
144 РЕШЕНИЯ по П Р О Т О К О Л № 3 23.12.2015 година Общински съвет 12 Jan 2016 - 17:46
145 РЕШЕНИЯ по П Р О Т О К О Л № 2 20.11.2015 година Общински съвет 12 Jan 2016 - 17:34
146 П Р О Т О К О Л № 1 09.11.2015 година Общински съвет 12 Jan 2016 - 17:27
147 ОБЯВЛЕНИЕ Общински съвет 18 Dec 2015 - 14:33
148 ОБЯВЛЕНИЕ по чл. 22 ал. 2 ЗМСМА за оспорвани актове на Общински съвет Дулово Общински съвет 18 Dec 2015 - 14:30
149 ТРЕТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Общински съвет 16 Dec 2015 - 17:14
150 Али Сюлюш Халим Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:26
151 Асен Нечев Радев Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:25
152 Бахар Мехмед Шефкед Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:24
153 Бейтула Сейфи Мехмед Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:23
154 Билгин Басри Ахмед Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:22
155 Бояна Петрова Иванова Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:21
156 Венко Петров Михайлов Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:19
157 Гюнеш Ремзи Хамза Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:19
158 Денчо Маринов Йорданов Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:18
159 Джихан Джихатрин Джевдет Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:16
160 Джюнейд Севджан Вахид Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:15