Общински съвет

# Title Категория Post date
161 Стоян Неделчев Тодоров Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:19
162 Турхан Халид Мустафа Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:18
163 Юксел Осман Ахмед Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:15
164 Юмер Февзи Мехмед Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:14
165 Юксел Бедри Хакъ Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:09
166 П Р О Т О К О Л № 2 20.11.2015 година Общински съвет 27 Nov 2015 - 13:17
167 ПОСТОЯННИ КОМИСИИ КЪМ ОбС ДУЛОВО МАНДАТ 2015-2019 Комисии към Общински съвет 25 Nov 2015 - 18:15
168 В Дулово ще се проведе второто заседание на Общинския съвет Общински съвет 19 Nov 2015 - 17:58
169 ВТОРО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Общински съвет 17 Nov 2015 - 17:42
170 ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДУЛОВО Общински съвет 13 Nov 2015 - 14:50
171 П Р О Т О К О Л № 1 09.11.2015 година Общински съвет 13 Nov 2015 - 14:47
172 Насрочено е първото заседание на ОбС Дулово Общински съвет 6 Nov 2015 - 13:43
173 НАРЕДБА №1 ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА И ОСИГУРЯВАНЕ ПРИВЕТЛИВ ВИД НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО Общински съвет 9 Oct 2015 - 08:07
174 НАРЕДБА № 14 за реда и условията за поемане на общински дълг Общински съвет 9 Oct 2015 - 08:06
175 П Р О Т О К О Л № 41 29.09.2015 година Общински съвет 9 Oct 2015 - 08:05
176 Община Дулово обявява публично обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за опазване на обществения ред, поддържане чистотата и осигуряване приветливия вид на населените места на територията на Община Дулово Общински съвет 2 Sep 2015 - 07:41
177 Решения от 40-ТО ЗАСЕДАНИЕ на Общинския Съвет Общински съвет 1 Sep 2015 - 13:41
178 Докладни Записки Докладни 19 Aug 2015 - 10:41
179 ЧЕТИРИДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Общински съвет 19 Aug 2015 - 10:36
180 П Р О Т О К О Л № 39 28.07.2015 година Общински съвет 7 Aug 2015 - 07:21