Общински съвет

# Title Категория Post date
161 Невзад Хакъ Ибрям Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:26
162 Нихат Мехмед Сали Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:25
163 Петър Димитров Иванов Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:24
164 Самет Вадет Ахмед Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:23
165 Себахтин Шакироф Давудов Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:21
166 Сертел Зейнал Кьосе Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:20
167 Стоян Неделчев Тодоров Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:19
168 Турхан Халид Мустафа Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:18
169 Юксел Осман Ахмед Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:15
170 Юмер Февзи Мехмед Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:14
171 Юксел Бедри Хакъ Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:09
172 П Р О Т О К О Л № 2 20.11.2015 година Общински съвет 27 Nov 2015 - 13:17
173 ПОСТОЯННИ КОМИСИИ КЪМ ОбС ДУЛОВО МАНДАТ 2015-2019 Комисии към Общински съвет 25 Nov 2015 - 18:15
174 В Дулово ще се проведе второто заседание на Общинския съвет Общински съвет 19 Nov 2015 - 17:58
175 ВТОРО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Общински съвет 17 Nov 2015 - 17:42
176 ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДУЛОВО Общински съвет 13 Nov 2015 - 14:50
177 П Р О Т О К О Л № 1 09.11.2015 година Общински съвет 13 Nov 2015 - 14:47
178 Насрочено е първото заседание на ОбС Дулово Общински съвет 6 Nov 2015 - 13:43
179 НАРЕДБА №1 ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА И ОСИГУРЯВАНЕ ПРИВЕТЛИВ ВИД НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО Общински съвет 9 Oct 2015 - 08:07
180 НАРЕДБА № 14 за реда и условията за поемане на общински дълг Общински съвет 9 Oct 2015 - 08:06