Общински съвет

# Title Категория Post date
161 Валентин Киров Костадинов Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:47
162 Гюлстун Али Алекбер Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:46
163 Гюрджан Хасан Рахми Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:45
164 Гюрсел Реджеб Феим Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:36
165 Димитър Диянов Димитров Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:35
166 Динчер Зифула Закир Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:34
167 Ейсел Билян Али Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:33
168 Ехлима Хихат Ехлиман Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:32
169 Емилия Добрева Кралева Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:31
170 Закир Сюлейман Хасан Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:30
171 Миъхат Талят Юмер Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:29
172 Мерсин Мухсин Юсуф Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:28
173 Невзад Хакъ Ибрям Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:26
174 Нихат Мехмед Сали Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:25
175 Петър Димитров Иванов Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:24
176 Самет Вадет Ахмед Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:23
177 Себахтин Шакироф Давудов Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:21
178 Сертел Зейнал Кьосе Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:20
179 Стоян Неделчев Тодоров Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:19
180 Турхан Халид Мустафа Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:18