Общински съвет

# Title Категория Post date
161 Спасимир Дечев Иванов Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 12:59
162 Тунджай Мехмед Рамадан Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 12:58
163 Хюсеин Ешреф Джелил Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 12:57
164 Юмджегюл Сунай Акиф Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 12:56
165 Ахмед Ариф Тупо Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:49
166 Бейджан Фикрет Исмаил Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:48
167 Валентин Киров Костадинов Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:47
168 Гюлстун Али Алекбер Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:46
169 Гюрджан Хасан Рахми Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:45
170 Гюрсел Реджеб Феим Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:36
171 Димитър Диянов Димитров Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:35
172 Динчер Зифула Закир Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:34
173 Ейсел Билян Али Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:33
174 Ехлима Хихат Ехлиман Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:32
175 Емилия Добрева Кралева Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:31
176 Закир Сюлейман Хасан Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:30
177 Миъхат Талят Юмер Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:29
178 Мерсин Мухсин Юсуф Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:28
179 Невзад Хакъ Ибрям Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:26
180 Нихат Мехмед Сали Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:25