Местни приходи

# Title Категория Post date
1 УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ /СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО, ЧЕ Е ОТКРИТО ПРОИЗВОДСТВО ПО ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ОТНОСНО Съобщения 27 Nov 2018 - 18:50
2 Заповед на кмета Съобщения 10 Jul 2018 - 21:06
3 Обява Съобщения 7 Jun 2018 - 16:20
4 Политическа декларация от БСП-Дулово Съобщения 6 Mar 2018 - 16:58
5 Справка за задължение и плащания Справка за задължения и плащания 12 Jan 2018 - 08:53
6 З А П О В Е Д №950/18.12.2017г. Видове данъци и ТБО 20 Dec 2017 - 09:14
7 СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.66,АЛ.1 ОТ АДМИНИСТРАТИВНО ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС Съобщения 26 Nov 2017 - 09:04
8 Над 170 000 данъчни удостоверения ще могат да се издават автоматично Съобщения 31 May 2017 - 07:40
9 СЪОБЩЕНИЕ Съобщения 26 May 2017 - 21:23
10 Утре изтича срокът за подаване на корпоративните декларации Съобщения 30 Mar 2017 - 16:26
11 Подаването на корпоративни декларации нарасна тройно Съобщения 28 Mar 2017 - 20:39
12 Три дни остават за ползване на 5% отстъпка от дължимия данък от физическите лица Съобщения 28 Mar 2017 - 20:38
13 2400 силистренци вече обявиха доходите си пред НАП Съобщения 27 Mar 2017 - 14:57
14 И през 2017 година декларираме пред НАП заемите над 10 000 лв Съобщения 21 Mar 2017 - 12:06
15 Фирмите без дейност също подават декларации Съобщения 23 Feb 2017 - 17:07
16 Този месец безработните плащат здравни осигуровки до 27-и Съобщения 23 Feb 2017 - 17:07
17 ОТ 1 ФЕВРУАРИ 2017г ЗАПОЧНА КАМПАНИЯТА ПО СЪБИРАНЕТО НА ДАНЪКА ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ, ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА И ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2017г. Съобщения 21 Feb 2017 - 16:06
18 Безработните дължат месечно по 18,40 лв. за здравни вноски Съобщения 17 Feb 2017 - 13:07
19 О Б Я В А Съобщения 15 Feb 2017 - 16:32
20 Начало на данъчно-осигурителната кампания-2017 Съобщения 2 Feb 2017 - 08:45