Местни приходи

# Title Категория Post date
1 Заповед на кмета Съобщения 10 Jul 2018 - 21:06
2 Обява Съобщения 7 Jun 2018 - 16:20
3 Политическа декларация от БСП-Дулово Съобщения 6 Mar 2018 - 16:58
4 Справка за задължение и плащания Справка за задължения и плащания 12 Jan 2018 - 08:53
5 З А П О В Е Д №950/18.12.2017г. Видове данъци и ТБО 20 Dec 2017 - 09:14
6 СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.66,АЛ.1 ОТ АДМИНИСТРАТИВНО ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС Съобщения 26 Nov 2017 - 09:04
7 Над 170 000 данъчни удостоверения ще могат да се издават автоматично Съобщения 31 May 2017 - 07:40
8 СЪОБЩЕНИЕ Съобщения 26 May 2017 - 21:23
9 Утре изтича срокът за подаване на корпоративните декларации Съобщения 30 Mar 2017 - 16:26
10 Подаването на корпоративни декларации нарасна тройно Съобщения 28 Mar 2017 - 20:39
11 Три дни остават за ползване на 5% отстъпка от дължимия данък от физическите лица Съобщения 28 Mar 2017 - 20:38
12 2400 силистренци вече обявиха доходите си пред НАП Съобщения 27 Mar 2017 - 14:57
13 И през 2017 година декларираме пред НАП заемите над 10 000 лв Съобщения 21 Mar 2017 - 12:06
14 Фирмите без дейност също подават декларации Съобщения 23 Feb 2017 - 17:07
15 Този месец безработните плащат здравни осигуровки до 27-и Съобщения 23 Feb 2017 - 17:07
16 ОТ 1 ФЕВРУАРИ 2017г ЗАПОЧНА КАМПАНИЯТА ПО СЪБИРАНЕТО НА ДАНЪКА ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ, ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА И ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2017г. Съобщения 21 Feb 2017 - 16:06
17 Безработните дължат месечно по 18,40 лв. за здравни вноски Съобщения 17 Feb 2017 - 13:07
18 О Б Я В А Съобщения 15 Feb 2017 - 16:32
19 Начало на данъчно-осигурителната кампания-2017 Съобщения 2 Feb 2017 - 08:45
20 Неперсонифицираните дружества, които имат регистриран по ДДС съдружник, също трябва да се регистрират по закона Съобщения 20 Jan 2017 - 12:11