Местни приходи

# Title Категория Post date
81 Съобщение 189 Местни приходи 9 Apr 2015 - 17:13
82 Съобщение 510 Местни приходи 26 Mar 2015 - 08:16
83 Съобщение 395 Местни приходи 26 Mar 2015 - 08:07
84 Съобщение 350 Местни приходи 17 Mar 2015 - 18:35
85 Съобщение 331 Местни приходи 17 Mar 2015 - 18:33
86 Съобщение 295 Местни приходи 15 Mar 2015 - 22:20
87 Съобщение 289 Местни приходи 15 Mar 2015 - 22:17
88 Съобщение Местни приходи 11 Mar 2015 - 17:15
89 Съобщение Местни приходи 11 Mar 2015 - 17:14
90 Формуляри Формуляри 27 Jan 2015 - 08:42
91 Видове данъци и такса за битови отпадъци-администрирани от дирекция “Местни приходи“ към ОбА Дулово Видове данъци и ТБО 27 Jan 2015 - 08:39
92 Функции на дирекция "Местни приходи" и видове услуги Функции и видове услуги и цени за тях 27 Jan 2015 - 08:37