Местни приходи

# Title Категория Post date
81 Съобщение 510 Местни приходи 26 Mar 2015 - 08:16
82 Съобщение 395 Местни приходи 26 Mar 2015 - 08:07
83 Съобщение 350 Местни приходи 17 Mar 2015 - 18:35
84 Съобщение 331 Местни приходи 17 Mar 2015 - 18:33
85 Съобщение 295 Местни приходи 15 Mar 2015 - 22:20
86 Съобщение 289 Местни приходи 15 Mar 2015 - 22:17
87 Съобщение Местни приходи 11 Mar 2015 - 17:15
88 Съобщение Местни приходи 11 Mar 2015 - 17:14
89 Формуляри Формуляри 27 Jan 2015 - 08:42
90 Видове данъци и такса за битови отпадъци-администрирани от дирекция “Местни приходи“ към ОбА Дулово Видове данъци и ТБО 27 Jan 2015 - 08:39
91 Функции на дирекция "Местни приходи" и видове услуги Функции и видове услуги и цени за тях 27 Jan 2015 - 08:37