Местни приходи

# Title Категория Post date
81 Съобщение Местни приходи 11 Mar 2015 - 17:14
82 Формуляри Формуляри 27 Jan 2015 - 08:42
83 Видове данъци и такса за битови отпадъци-администрирани от дирекция “Местни приходи“ към ОбА Дулово Видове данъци и ТБО 27 Jan 2015 - 08:39
84 Функции на дирекция "Местни приходи" и видове услуги Функции и видове услуги и цени за тях 27 Jan 2015 - 08:37