Съобщения

# Title Категория Post date
1 УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ /СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО, ЧЕ Е ОТКРИТО ПРОИЗВОДСТВО ПО ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ОТНОСНО Съобщения 27 Nov 2018 - 18:50
2 Заповед на кмета Съобщения 10 Jul 2018 - 21:06
3 Обява Съобщения 7 Jun 2018 - 16:20
4 Политическа декларация от БСП-Дулово Съобщения 6 Mar 2018 - 16:58
5 СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.66,АЛ.1 ОТ АДМИНИСТРАТИВНО ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС Съобщения 26 Nov 2017 - 09:04
6 Над 170 000 данъчни удостоверения ще могат да се издават автоматично Съобщения 31 May 2017 - 07:40
7 СЪОБЩЕНИЕ Съобщения 26 May 2017 - 21:23
8 Утре изтича срокът за подаване на корпоративните декларации Съобщения 30 Mar 2017 - 16:26
9 Подаването на корпоративни декларации нарасна тройно Съобщения 28 Mar 2017 - 20:39
10 Три дни остават за ползване на 5% отстъпка от дължимия данък от физическите лица Съобщения 28 Mar 2017 - 20:38
11 2400 силистренци вече обявиха доходите си пред НАП Съобщения 27 Mar 2017 - 14:57
12 И през 2017 година декларираме пред НАП заемите над 10 000 лв Съобщения 21 Mar 2017 - 12:06
13 Фирмите без дейност също подават декларации Съобщения 23 Feb 2017 - 17:07
14 Този месец безработните плащат здравни осигуровки до 27-и Съобщения 23 Feb 2017 - 17:07
15 ОТ 1 ФЕВРУАРИ 2017г ЗАПОЧНА КАМПАНИЯТА ПО СЪБИРАНЕТО НА ДАНЪКА ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ, ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА И ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2017г. Съобщения 21 Feb 2017 - 16:06
16 Безработните дължат месечно по 18,40 лв. за здравни вноски Съобщения 17 Feb 2017 - 13:07
17 О Б Я В А Съобщения 15 Feb 2017 - 16:32
18 Начало на данъчно-осигурителната кампания-2017 Съобщения 2 Feb 2017 - 08:45
19 Неперсонифицираните дружества, които имат регистриран по ДДС съдружник, също трябва да се регистрират по закона Съобщения 20 Jan 2017 - 12:11
20 Размерите на годишния данък за различните видове патентни дейности Съобщения 11 Jan 2017 - 07:56