Съобщения

# Title Категория Post date
1 Д МП Съобщения по чл.32 от ДОПК Съобщения 1 Oct 2019 - 14:20
2 Съобщение по чл.32 от ДОПК Съобщения 5 Sep 2019 - 19:05
3 Съобщение по чл.32 от ДОПК Съобщения 5 Sep 2019 - 19:04
4 Съобщение по чл.32 от ДОПК Съобщения 5 Sep 2019 - 19:03
5 Съобщения по чл.32 от ДОПК-ДИРЕКЦИЯ"МЕСТНИ ПРИХОДИ" Съобщения 4 Jun 2019 - 06:09
6 Успешна 2018 година за офис Силистра Съобщения 18 Feb 2019 - 17:27
7 До 2 седмици регистрираните по ДДС трябва да започнат смяната на касовите си апарати и софтуера за продажби Съобщения 16 Jan 2019 - 19:29
8 Съобщение по чл.32 от ДОПК Съобщения 15 Jan 2019 - 17:15
9 80 дни до крайния срок за смяна на софтуера за управление на продажбите и касовите апарати Съобщения 9 Jan 2019 - 17:20
10 БАНКОВА СМЕТКА С КОДОВЕ ЗА ДАНЪЦИ Съобщения 9 Jan 2019 - 17:17
11 Дирекция „Местни приходи” уведомява всички физически лица и еднолични търговци, които извършват патентни дейности Съобщения 9 Jan 2019 - 10:29
12 Дирекция „Местни приходи” уведомява всички лица, които извършват или ще извършват таксиметров превоз на пътници Съобщения 9 Jan 2019 - 10:28
13 УВЕДОМЛЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.26,АЛ.2 ОТ Закона за нормативните актове Съобщения 14 Dec 2018 - 15:59
14 УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ /СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО, ЧЕ Е ОТКРИТО ПРОИЗВОДСТВО ПО ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ОТНОСНО Съобщения 27 Nov 2018 - 18:50
15 Заповед на кмета Съобщения 10 Jul 2018 - 21:06
16 Обява Съобщения 7 Jun 2018 - 16:20
17 Политическа декларация от БСП-Дулово Съобщения 6 Mar 2018 - 16:58
18 СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.66,АЛ.1 ОТ АДМИНИСТРАТИВНО ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС Съобщения 26 Nov 2017 - 09:04
19 Над 170 000 данъчни удостоверения ще могат да се издават автоматично Съобщения 31 May 2017 - 07:40
20 СЪОБЩЕНИЕ Съобщения 26 May 2017 - 21:23