Съобщения

# Title Категория Post date
1 Успешна 2018 година за офис Силистра Съобщения 18 Feb 2019 - 17:27
2 До 2 седмици регистрираните по ДДС трябва да започнат смяната на касовите си апарати и софтуера за продажби Съобщения 16 Jan 2019 - 19:29
3 Съобщение по чл.32 от ДОПК Съобщения 15 Jan 2019 - 17:15
4 80 дни до крайния срок за смяна на софтуера за управление на продажбите и касовите апарати Съобщения 9 Jan 2019 - 17:20
5 БАНКОВА СМЕТКА С КОДОВЕ ЗА ДАНЪЦИ Съобщения 9 Jan 2019 - 17:17
6 Дирекция „Местни приходи” уведомява всички физически лица и еднолични търговци, които извършват патентни дейности Съобщения 9 Jan 2019 - 10:29
7 Дирекция „Местни приходи” уведомява всички лица, които извършват или ще извършват таксиметров превоз на пътници Съобщения 9 Jan 2019 - 10:28
8 УВЕДОМЛЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.26,АЛ.2 ОТ Закона за нормативните актове Съобщения 14 Dec 2018 - 15:59
9 УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ /СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО, ЧЕ Е ОТКРИТО ПРОИЗВОДСТВО ПО ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ОТНОСНО Съобщения 27 Nov 2018 - 18:50
10 Заповед на кмета Съобщения 10 Jul 2018 - 21:06
11 Обява Съобщения 7 Jun 2018 - 16:20
12 Политическа декларация от БСП-Дулово Съобщения 6 Mar 2018 - 16:58
13 СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.66,АЛ.1 ОТ АДМИНИСТРАТИВНО ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС Съобщения 26 Nov 2017 - 09:04
14 Над 170 000 данъчни удостоверения ще могат да се издават автоматично Съобщения 31 May 2017 - 07:40
15 СЪОБЩЕНИЕ Съобщения 26 May 2017 - 21:23
16 Утре изтича срокът за подаване на корпоративните декларации Съобщения 30 Mar 2017 - 16:26
17 Подаването на корпоративни декларации нарасна тройно Съобщения 28 Mar 2017 - 20:39
18 Три дни остават за ползване на 5% отстъпка от дължимия данък от физическите лица Съобщения 28 Mar 2017 - 20:38
19 2400 силистренци вече обявиха доходите си пред НАП Съобщения 27 Mar 2017 - 14:57
20 И през 2017 година декларираме пред НАП заемите над 10 000 лв Съобщения 21 Mar 2017 - 12:06