Общ устройствен план

# Title Категория Post date
21 Обявление Изх.№ 3116 / 30.04.2018 год. Общ устройствен план 1 May 2018 - 08:21
22 Обявление Изх.№ 3092 / 27.04.2018 год. Общ устройствен план 27 Apr 2018 - 21:30
23 Обявление Изх.№ 3097 / 27.04.2018 год. Общ устройствен план 27 Apr 2018 - 21:26
24 Обявление Изх.№ 3046 / 26.04.2018 год. Общ устройствен план 27 Apr 2018 - 07:36
25 Обявление Изх.№ 2517 / 10.04.2018 год. Общ устройствен план 10 Apr 2018 - 18:53
26 Обявление Изх.№ 2516 / 10.04.2018 год. Общ устройствен план 10 Apr 2018 - 18:52
27 Обявление Изх.№ 1826 / 02.04.2018 год. Общ устройствен план 2 Apr 2018 - 19:55
28 Обявление Изх.№ 2305 / 30.03.2018 год. Общ устройствен план 31 Mar 2018 - 08:02
29 Обявление Изх.№ 2312 / 30.03.2018 год. Общ устройствен план 31 Mar 2018 - 08:01
30 Обявление Изх.№ 2309 / 30.03.2018 год. Общ устройствен план 31 Mar 2018 - 08:00
31 Обявление Изх.№ 2308 / 30.03.2018 год. Общ устройствен план 31 Mar 2018 - 07:57
32 Обявление Изх.№ 2240 / 27.03.2018 год. Общ устройствен план 28 Mar 2018 - 12:36
33 Обявление Изх.№ 2173 / 23.03.2018 год. Общ устройствен план 23 Mar 2018 - 16:45
34 Обявление Изх.№ 2098/ 21.03.2018 год. Общ устройствен план 21 Mar 2018 - 12:56
35 Обявление Изх.№ 2069 / 20.03.2018 год. Общ устройствен план 21 Mar 2018 - 12:55
36 Обявление Изх.№ 2091 / 20.03.2018 год. Общ устройствен план 21 Mar 2018 - 12:54
37 Обявление Изх.№ 2068 / 20.03.2018 год. Общ устройствен план 20 Mar 2018 - 17:17
38 Обявление Изх.№ 1706 / 02.03.2018 год. Общ устройствен план 5 Mar 2018 - 13:23
39 Обявление Изх.№ 1504 / 26.02.2018 год. Общ устройствен план 27 Feb 2018 - 09:37
40 Обявление Изх.№ 1504 / 21.02.2018 год. Общ устройствен план 21 Feb 2018 - 14:14