Общ устройствен план

# Title Категория Post date
201 ОБЯВЛЕНИЕ Изх.№ 2235 / 30.03.2017 год. Общ устройствен план 30 Mar 2017 - 14:10
202 ОБЯВЛЕНИЕ Изх.№ 2192 / 29.03.2017 год. Общ устройствен план 29 Mar 2017 - 16:39
203 ОБЯВЛЕНИЕ Изх.№ 2085 / 29.03.2017 год. Общ устройствен план 29 Mar 2017 - 16:39
204 ОБЯВЛЕНИЕ Изх.№ 1926 / 22.03.2017 год. Общ устройствен план 22 Mar 2017 - 14:26
205 ОБЯВЛЕНИЕ Изх.№ 1848 / 13.03.2017 год. Общ устройствен план 13 Mar 2017 - 17:20
206 ОБЯВЛЕНИЕ Изх.№ 1761 / 09.03.2017 год. Общ устройствен план 13 Mar 2017 - 10:59
207 ОБЯВЛЕНИЕ Изх.№ 1769 / 10.03.2017 год. Общ устройствен план 13 Mar 2017 - 10:58
208 ОБЯВЛЕНИЕ Изх.№ 1698 / 07.03.2017 год. Общ устройствен план 8 Mar 2017 - 10:13
209 ОБЯВЛЕНИЕ Изх.№ 1643 / 06.03.2017 год. Общ устройствен план 6 Mar 2017 - 17:01
210 ОБЯВЛЕНИЕ Изх.№ 1466 / 27.02.2017 год. Общ устройствен план 27 Feb 2017 - 13:09
211 ОБЯВЛЕНИЕ изх.№ 1136 / 15.02.2017 год Общ устройствен план 15 Feb 2017 - 15:00
212 ОБЯВЛЕНИЕ Изх.№ 1013 / 09.02.2017 год. Общ устройствен план 10 Feb 2017 - 19:32
213 ОБЯВЛЕНИЕ Изх.№ 0972 / 08.02.2017 год. Общ устройствен план 8 Feb 2017 - 16:07
214 ОБЯВЛЕНИЕ Изх.№ 0767 / 30.01.2017 год. Общ устройствен план 1 Feb 2017 - 08:05
215 ОБЯВЛЕНИЕ Изх.№ 0423 / 16.01.2017 год. Общ устройствен план 17 Jan 2017 - 09:27
216 Обявления за одобрени проекти за подробни устройствени планове ( ПУП ) Общ устройствен план 24 Dec 2016 - 08:44
217 ОБЯВЛЕНИЕ Изх.№ 8234 / 21.12.2016 год. Общ устройствен план 21 Dec 2016 - 17:29
218 ОБЯЛВНИЕ Изх.№ 8234 / 21.12.2016 год Общ устройствен план 21 Dec 2016 - 17:27
219 ОБЯВЛЕНИЕ 7539/19.12.2016г. Общ устройствен план 20 Dec 2016 - 08:52
220 Обявление 8106/16.12.2016г. Общ устройствен план 18 Dec 2016 - 09:17