Общ устройствен план

# Title Категория Post date
61 Обявление Изх.№ 6948 / 10.10.2018 год. Общ устройствен план 11 Oct 2018 - 17:40
62 Обявление Изх.№ 6861 / 05.10.2018 год. Общ устройствен план 10 Oct 2018 - 09:14
63 Обявление Изх.№ 6363 / 14.09.2018 год. Общ устройствен план 14 Sep 2018 - 18:29
64 Обявление Изх.№ 6287 / 11.09.2018 год. Общ устройствен план 14 Sep 2018 - 07:49
65 Обявление Изх.№ 6021 / 10.09.2018 год. Общ устройствен план 10 Sep 2018 - 19:29
66 Обявление Изх.№ 5988 / 30.08.2018 год. Общ устройствен план 31 Aug 2018 - 07:51
67 Обявление Изх.№ 5874 / 27.08.2018 год. Общ устройствен план 27 Aug 2018 - 18:28
68 Обявление Изх.№ 5662 / 16.08.2018 год. Общ устройствен план 20 Aug 2018 - 07:35
69 Обявление Изх.№ 5051 / 31.07.2018 год. Общ устройствен план 2 Aug 2018 - 18:16
70 Обявление Изх.№ 5344 / 02.08.2018 год. Общ устройствен план 2 Aug 2018 - 18:15
71 Обявление Изх.№ 5150 / 25.07.2018 год. Общ устройствен план 30 Jul 2018 - 12:42
72 Обявление Изх.№ 4997 / 20.07.2018 год. Общ устройствен план 21 Jul 2018 - 08:52
73 Обявление Изх.№ 4866/ 17.07.2018 год. Общ устройствен план 19 Jul 2018 - 07:42
74 Обявление Изх.№ 4749 / 12.07.2018 год. Общ устройствен план 13 Jul 2018 - 14:47
75 Обявление Изх.№ 4602 / 06.07.2018 год. Общ устройствен план 10 Jul 2018 - 21:01
76 Обявление Изх.№ 4150 / 15.06.2018 год. Общ устройствен план 15 Jun 2018 - 19:22
77 Обявление Изх.№ 4091 / 13.06.2018 год. Общ устройствен план 13 Jun 2018 - 17:43
78 Обявление Изх.№ 3117 / 29.05.2018 год. Общ устройствен план 30 May 2018 - 07:37
79 Обявление Изх.№ 3117 / 29.05.2018 год. Общ устройствен план 30 May 2018 - 07:36
80 Обявление Изх.№ 3389 / 14.05.2018 год. Общ устройствен план 15 May 2018 - 16:07