Общ устройствен план

# Title Категория Post date
121 ОБЯВЛЕНИЕ Изх.№ 1848 / 13.03.2017 год. Общ устройствен план 13 Mar 2017 - 17:20
122 ОБЯВЛЕНИЕ Изх.№ 1761 / 09.03.2017 год. Общ устройствен план 13 Mar 2017 - 10:59
123 ОБЯВЛЕНИЕ Изх.№ 1769 / 10.03.2017 год. Общ устройствен план 13 Mar 2017 - 10:58
124 ОБЯВЛЕНИЕ Изх.№ 1698 / 07.03.2017 год. Общ устройствен план 8 Mar 2017 - 10:13
125 ОБЯВЛЕНИЕ Изх.№ 1643 / 06.03.2017 год. Общ устройствен план 6 Mar 2017 - 17:01
126 ОБЯВЛЕНИЕ Изх.№ 1466 / 27.02.2017 год. Общ устройствен план 27 Feb 2017 - 13:09
127 ОБЯВЛЕНИЕ изх.№ 1136 / 15.02.2017 год Общ устройствен план 15 Feb 2017 - 15:00
128 ОБЯВЛЕНИЕ Изх.№ 1013 / 09.02.2017 год. Общ устройствен план 10 Feb 2017 - 19:32
129 ОБЯВЛЕНИЕ Изх.№ 0972 / 08.02.2017 год. Общ устройствен план 8 Feb 2017 - 16:07
130 ОБЯВЛЕНИЕ Изх.№ 0767 / 30.01.2017 год. Общ устройствен план 1 Feb 2017 - 08:05
131 ОБЯВЛЕНИЕ Изх.№ 0423 / 16.01.2017 год. Общ устройствен план 17 Jan 2017 - 09:27
132 Обявления за одобрени проекти за подробни устройствени планове ( ПУП ) Общ устройствен план 24 Dec 2016 - 08:44
133 ОБЯВЛЕНИЕ Изх.№ 8234 / 21.12.2016 год. Общ устройствен план 21 Dec 2016 - 17:29
134 ОБЯЛВНИЕ Изх.№ 8234 / 21.12.2016 год Общ устройствен план 21 Dec 2016 - 17:27
135 ОБЯВЛЕНИЕ 7539/19.12.2016г. Общ устройствен план 20 Dec 2016 - 08:52
136 Обявление 8106/16.12.2016г. Общ устройствен план 18 Dec 2016 - 09:17
137 ОБЯВЛЕНИЕ 7468/21.11.2016г. Общ устройствен план 14 Dec 2016 - 09:08
138 ОБЯВЛЕНИЕ 7948/07.12.2016г. Общ устройствен план 7 Dec 2016 - 17:28
139 ОБЯВЛЕНИЕ 7686/29.11.2016г. Общ устройствен план 1 Dec 2016 - 09:21
140 ОБЯВЛЕНИЕ 7539/28.11.2016г. Общ устройствен план 29 Nov 2016 - 09:06