Общ устройствен план

# Title Категория Post date
141 ОБЯВЛЕНИЕ изх.№ 1136 / 15.02.2017 год Общ устройствен план 15 Feb 2017 - 15:00
142 ОБЯВЛЕНИЕ Изх.№ 1013 / 09.02.2017 год. Общ устройствен план 10 Feb 2017 - 19:32
143 ОБЯВЛЕНИЕ Изх.№ 0972 / 08.02.2017 год. Общ устройствен план 8 Feb 2017 - 16:07
144 ОБЯВЛЕНИЕ Изх.№ 0767 / 30.01.2017 год. Общ устройствен план 1 Feb 2017 - 08:05
145 ОБЯВЛЕНИЕ Изх.№ 0423 / 16.01.2017 год. Общ устройствен план 17 Jan 2017 - 09:27
146 Обявления за одобрени проекти за подробни устройствени планове ( ПУП ) Общ устройствен план 24 Dec 2016 - 08:44
147 ОБЯВЛЕНИЕ Изх.№ 8234 / 21.12.2016 год. Общ устройствен план 21 Dec 2016 - 17:29
148 ОБЯЛВНИЕ Изх.№ 8234 / 21.12.2016 год Общ устройствен план 21 Dec 2016 - 17:27
149 ОБЯВЛЕНИЕ 7539/19.12.2016г. Общ устройствен план 20 Dec 2016 - 08:52
150 Обявление 8106/16.12.2016г. Общ устройствен план 18 Dec 2016 - 09:17
151 ОБЯВЛЕНИЕ 7468/21.11.2016г. Общ устройствен план 14 Dec 2016 - 09:08
152 ОБЯВЛЕНИЕ 7948/07.12.2016г. Общ устройствен план 7 Dec 2016 - 17:28
153 ОБЯВЛЕНИЕ 7686/29.11.2016г. Общ устройствен план 1 Dec 2016 - 09:21
154 ОБЯВЛЕНИЕ 7539/28.11.2016г. Общ устройствен план 29 Nov 2016 - 09:06
155 ОБЯВЛЕНИЕ 7541/23.11.2016г. Общ устройствен план 23 Nov 2016 - 19:13
156 ОБЯВЛЕНИЕ 7533/22.11.2016г. Общ устройствен план 22 Nov 2016 - 17:11
157 Обявление 7330/15.11.2016г. Общ устройствен план 16 Nov 2016 - 07:42
158 Осигуряване на обществен достъп, на основание чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС вх.номер 6 и 7 /10.11.2016г. Общ устройствен план 12 Nov 2016 - 08:35
159 Обявление 7174/09.11.2016г. Общ устройствен план 10 Nov 2016 - 07:40
160 Обявление 6999/01.11.2016г. Общ устройствен план 1 Nov 2016 - 18:05