Устройство на територията

# Title Категория Post date
341 Протокол №19/25.06.2013г. Устройство на територията 1 Jul 2013 - 20:11
342 Протокол №18/27.05.2013 Устройство на територията 19 Jun 2013 - 19:29
343 ОБЯВЛЕНИЕ Устройство на територията 19 Jun 2013 - 19:26
344 ДО Собственика на УПИ ХVІІІ, пл.№ 392, квартал 30 по плана на село Правда Устройство на територията 17 Jun 2013 - 20:48
345 ОБЯВЛЕНИЕ Устройство на територията 17 Jun 2013 - 20:46
346 ОБЯВЛЕНИЕ Устройство на територията 13 Jun 2013 - 12:00
347 Съобщение за изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план ( ПУП – ПП ) Устройство на територията 17 May 2013 - 18:46
348 ОБЯВЛЕНИЕ Устройство на територията 17 Apr 2013 - 14:28
349 Одобрен проект за изменение на ПУП-ПР за урегулирани поземлени имоти в село Правда Устройство на територията 9 Apr 2013 - 15:45
350 ОБЯВЛЕНИЕ Устройство на територията 9 Apr 2013 - 10:28
351 Съобщение 0104 Устройство на територията 10 Jan 2013 - 16:08
352 Обявление Устройство на територията 4 Jan 2013 - 19:00
353 Областният управител фокусира вниманието на общините от област Силистра върху промените в Закона за устройство на територията Устройство на територията 19 Dec 2012 - 17:17
354 С Ъ О Б Щ Е Н И Е Устройство на територията 27 Nov 2012 - 17:11
355 Обявления за одобрени подробни устройствени планове на територията на Община Дулово Устройство на територията 27 Nov 2012 - 17:09
356 Съобщение Устройство на територията 16 Oct 2012 - 11:54
357 Съобщение 128-4 Устройство на територията 29 Sep 2012 - 14:22
358 Обявления за одобрени подробни устройствени планове на територията на Община Дулово Устройство на територията 28 Sep 2012 - 13:17
359 СЪОБЩЕНИЕ Устройство на територията 30 Jul 2012 - 13:38
360 СЪОБЩЕНИЕ Устройство на територията 30 Jul 2012 - 13:37