Устройство на територията

# Title Категория Post date
341 ОБЯВЛЕНИЕ Устройство на територията 9 Apr 2013 - 10:28
342 Съобщение 0104 Устройство на територията 10 Jan 2013 - 16:08
343 Обявление Устройство на територията 4 Jan 2013 - 19:00
344 Областният управител фокусира вниманието на общините от област Силистра върху промените в Закона за устройство на територията Устройство на територията 19 Dec 2012 - 17:17
345 С Ъ О Б Щ Е Н И Е Устройство на територията 27 Nov 2012 - 17:11
346 Обявления за одобрени подробни устройствени планове на територията на Община Дулово Устройство на територията 27 Nov 2012 - 17:09
347 Съобщение Устройство на територията 16 Oct 2012 - 11:54
348 Съобщение 128-4 Устройство на територията 29 Sep 2012 - 14:22
349 Обявления за одобрени подробни устройствени планове на територията на Община Дулово Устройство на територията 28 Sep 2012 - 13:17
350 СЪОБЩЕНИЕ Устройство на територията 30 Jul 2012 - 13:38
351 СЪОБЩЕНИЕ Устройство на територията 30 Jul 2012 - 13:37
352 Съобщение Устройство на територията 25 Jul 2012 - 12:16
353 СЪОБЩЕНИЕ Устройство на територията 19 Jul 2012 - 17:29
354 Обявления за одобрени подробни устройствени планове на територията на община Дулово Устройство на територията 19 Jul 2012 - 17:27