Устройство на територията

# Title Категория Post date
421 Обявление №7341 Устройство на територията 30 Sep 2013 - 11:08
422 Обявление №7342 Устройство на територията 26 Sep 2013 - 10:24
423 Обявление №7340 Устройство на територията 26 Sep 2013 - 10:23
424 Обявление №6493 Устройство на територията 24 Sep 2013 - 11:54
425 До собственика на УПИ I, 2, 33 Устройство на територията 13 Sep 2013 - 17:10
426 Обявления за одобрени ПУП Устройство на територията 13 Sep 2013 - 17:08
427 Обявление за одобрени ПУП на територията на Община Дулово Устройство на територията 28 Aug 2013 - 08:46
428 Проект за изменение на ПУП Устройство на територията 9 Aug 2013 - 13:56
429 Обявление 5601/25.07.2013 Устройство на територията 26 Jul 2013 - 16:57
430 ОБЯВЛЕНИЕ Устройство на територията 6 Jul 2013 - 17:49
431 Обявление за одобрен подробен устройствен план на територията на община Дулово Устройство на територията 2 Jul 2013 - 12:00
432 Протокол №19/25.06.2013г. Устройство на територията 1 Jul 2013 - 20:11
433 Протокол №18/27.05.2013 Устройство на територията 19 Jun 2013 - 19:29
434 ОБЯВЛЕНИЕ Устройство на територията 19 Jun 2013 - 19:26
435 ДО Собственика на УПИ ХVІІІ, пл.№ 392, квартал 30 по плана на село Правда Устройство на територията 17 Jun 2013 - 20:48
436 ОБЯВЛЕНИЕ Устройство на територията 17 Jun 2013 - 20:46
437 ОБЯВЛЕНИЕ Устройство на територията 13 Jun 2013 - 12:00
438 Съобщение за изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план ( ПУП – ПП ) Устройство на територията 17 May 2013 - 18:46
439 ОБЯВЛЕНИЕ Устройство на територията 17 Apr 2013 - 14:28
440 Одобрен проект за изменение на ПУП-ПР за урегулирани поземлени имоти в село Правда Устройство на територията 9 Apr 2013 - 15:45