Устройство на територията

# Title Категория Post date
61 Обявление Изх.№ 8673 / 18.12.2018 год. Общ устройствен план 18 Dec 2018 - 18:01
62 Обявление Изх.№ 8673 / 18.12.2018 год. Общ устройствен план 18 Dec 2018 - 18:00
63 Обявление Изх.№ 8869 / 13.12.2018 год. Общ устройствен план 13 Dec 2018 - 17:21
64 Обявление Изх.№ 8869 / 13.12.2018 год. Общ устройствен план 13 Dec 2018 - 17:20
65 Обявление Изх.№ 8869 / 13.12.2018 год. Общ устройствен план 13 Dec 2018 - 17:19
66 Обявление Изх.№ 8869 / 13.12.2018 год. Устройство на територията 13 Dec 2018 - 17:19
67 Обявление Изх.№ 8854 / 13.12.2018 год. Общ устройствен план 13 Dec 2018 - 17:18
68 Обявление Изх.№ 8729 / 10.12.2018 год. Общ устройствен план 10 Dec 2018 - 19:48
69 Обявление Изх.№ 8675 / 06.12.2018 год. Общ устройствен план 10 Dec 2018 - 19:48
70 Обявление Изх.№ 8289 / 05.12.2018 год. Общ устройствен план 5 Dec 2018 - 10:54
71 Обявление Изх.№ 8289 / 05.12.2018 год. Общ устройствен план 5 Dec 2018 - 10:54
72 Обявление Изх.№ 8289 / 05.12.2018 год. Общ устройствен план 5 Dec 2018 - 10:53
73 Обявление Изх.№ 8289 / 05.12.2018 год. Общ устройствен план 5 Dec 2018 - 10:52
74 Обявление Изх.№ 8289 / 05.12.2018 год. Общ устройствен план 5 Dec 2018 - 10:51
75 Обявление Изх.№ 8535 / 04.12.2018 год. Общ устройствен план 4 Dec 2018 - 16:32
76 Обявление Изх.№ 8068 / 16.11.2018 год. Общ устройствен план 30 Nov 2018 - 15:23
77 Обявление Изх.№ 7886 / 13.11.2018 год. Общ устройствен план 15 Nov 2018 - 18:03
78 Обявление Изх.№ 7832 / 12.11.2018 год. Общ устройствен план 12 Nov 2018 - 16:47
79 Публични регистри Общ устройствен план 9 Nov 2018 - 15:16
80 Обявление Изх.№ 7599 / 02.11.2018 год. Общ устройствен план 2 Nov 2018 - 17:25