Устройство на територията

# Title Категория Post date
101 Обявление Изх.№ 2305 / 30.03.2018 год. Общ устройствен план 31 Mar 2018 - 08:02
102 Обявление Изх.№ 2312 / 30.03.2018 год. Общ устройствен план 31 Mar 2018 - 08:01
103 Обявление Изх.№ 2309 / 30.03.2018 год. Общ устройствен план 31 Mar 2018 - 08:00
104 Обявление Изх.№ 2308 / 30.03.2018 год. Общ устройствен план 31 Mar 2018 - 07:57
105 Обявление Изх.№ 2240 / 27.03.2018 год. Общ устройствен план 28 Mar 2018 - 12:36
106 Обявление Изх.№ 2173 / 23.03.2018 год. Общ устройствен план 23 Mar 2018 - 16:45
107 Обявление Изх.№ 2098/ 21.03.2018 год. Общ устройствен план 21 Mar 2018 - 12:56
108 Обявление Изх.№ 2069 / 20.03.2018 год. Общ устройствен план 21 Mar 2018 - 12:55
109 Обявление Изх.№ 2091 / 20.03.2018 год. Общ устройствен план 21 Mar 2018 - 12:54
110 Обявление Изх.№ 2068 / 20.03.2018 год. Общ устройствен план 20 Mar 2018 - 17:17
111 Обявление Изх.№ 2035 / 19.03.2018 год. Устройство на територията 19 Mar 2018 - 17:11
112 Обявление Изх.№ 1706 / 02.03.2018 год. Общ устройствен план 5 Mar 2018 - 13:23
113 Обявление Изх.№ 1504 / 26.02.2018 год. Общ устройствен план 27 Feb 2018 - 09:37
114 Обявление Изх.№ 1504 / 21.02.2018 год. Общ устройствен план 21 Feb 2018 - 14:14
115 Обявление Изх.№ 1490 / 20.02.2018 год. Общ устройствен план 20 Feb 2018 - 17:31
116 Обявление Изх.№ 1420 / 16.02.2018 год. Общ устройствен план 17 Feb 2018 - 08:20
117 Обявление Изх.№ 1407 / 16.02.2018 год. Общ устройствен план 17 Feb 2018 - 08:20
118 Обявление Изх.№ 1142 / 13.02.2018 год. Общ устройствен план 14 Feb 2018 - 07:35
119 Обявление Изх.№ 1306 / 12.02.2018 год. Общ устройствен план 13 Feb 2018 - 08:37
120 Обявление Изх.№ 1237 / 09.02.2018 год. Общ устройствен план 10 Feb 2018 - 08:31