Устройство на територията

# Title Категория Post date
121 Обявление Изх.№ 2516 / 10.04.2018 год. Общ устройствен план 10 Apr 2018 - 18:52
122 Обявление Изх.№ 1826 / 02.04.2018 год. Общ устройствен план 2 Apr 2018 - 19:55
123 Обявление Изх.№ 2305 / 30.03.2018 год. Общ устройствен план 31 Mar 2018 - 08:02
124 Обявление Изх.№ 2312 / 30.03.2018 год. Общ устройствен план 31 Mar 2018 - 08:01
125 Обявление Изх.№ 2309 / 30.03.2018 год. Общ устройствен план 31 Mar 2018 - 08:00
126 Обявление Изх.№ 2308 / 30.03.2018 год. Общ устройствен план 31 Mar 2018 - 07:57
127 Обявление Изх.№ 2240 / 27.03.2018 год. Общ устройствен план 28 Mar 2018 - 12:36
128 Обявление Изх.№ 2173 / 23.03.2018 год. Общ устройствен план 23 Mar 2018 - 16:45
129 Обявление Изх.№ 2098/ 21.03.2018 год. Общ устройствен план 21 Mar 2018 - 12:56
130 Обявление Изх.№ 2069 / 20.03.2018 год. Общ устройствен план 21 Mar 2018 - 12:55
131 Обявление Изх.№ 2091 / 20.03.2018 год. Общ устройствен план 21 Mar 2018 - 12:54
132 Обявление Изх.№ 2068 / 20.03.2018 год. Общ устройствен план 20 Mar 2018 - 17:17
133 Обявление Изх.№ 2035 / 19.03.2018 год. Устройство на територията 19 Mar 2018 - 17:11
134 Обявление Изх.№ 1706 / 02.03.2018 год. Общ устройствен план 5 Mar 2018 - 13:23
135 Обявление Изх.№ 1504 / 26.02.2018 год. Общ устройствен план 27 Feb 2018 - 09:37
136 Обявление Изх.№ 1504 / 21.02.2018 год. Общ устройствен план 21 Feb 2018 - 14:14
137 Обявление Изх.№ 1490 / 20.02.2018 год. Общ устройствен план 20 Feb 2018 - 17:31
138 Обявление Изх.№ 1420 / 16.02.2018 год. Общ устройствен план 17 Feb 2018 - 08:20
139 Обявление Изх.№ 1407 / 16.02.2018 год. Общ устройствен план 17 Feb 2018 - 08:20
140 Обявление Изх.№ 1142 / 13.02.2018 год. Общ устройствен план 14 Feb 2018 - 07:35