Устройство на територията

# Title Категория Post date
121 ОБЯВЛЕНИЕ Изх.№ 0423 / 16.01.2017 год. Общ устройствен план 17 Jan 2017 - 09:27
122 Обявления за одобрени проекти за подробни устройствени планове ( ПУП ) Общ устройствен план 24 Dec 2016 - 08:44
123 ОБЯВЛЕНИЕ Изх.№ 8234 / 21.12.2016 год. Общ устройствен план 21 Dec 2016 - 17:29
124 ОБЯЛВНИЕ Изх.№ 8234 / 21.12.2016 год Общ устройствен план 21 Dec 2016 - 17:27
125 ОБЯВЛЕНИЕ 7539/19.12.2016г. Общ устройствен план 20 Dec 2016 - 08:52
126 Обявление 8106/16.12.2016г. Общ устройствен план 18 Dec 2016 - 09:17
127 ОБЯВЛЕНИЕ 7468/21.11.2016г. Общ устройствен план 14 Dec 2016 - 09:08
128 ОБЯВЛЕНИЕ 7948/07.12.2016г. Общ устройствен план 7 Dec 2016 - 17:28
129 ОБЯВЛЕНИЕ 7686/29.11.2016г. Общ устройствен план 1 Dec 2016 - 09:21
130 ОБЯВЛЕНИЕ 7539/28.11.2016г. Общ устройствен план 29 Nov 2016 - 09:06
131 ОБЯВЛЕНИЕ 7541/23.11.2016г. Общ устройствен план 23 Nov 2016 - 19:13
132 ОБЯВЛЕНИЕ 7533/22.11.2016г. Общ устройствен план 22 Nov 2016 - 17:11
133 Обявление 7330/15.11.2016г. Общ устройствен план 16 Nov 2016 - 07:42
134 Осигуряване на обществен достъп, на основание чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС вх.номер 6 и 7 /10.11.2016г. Общ устройствен план 12 Nov 2016 - 08:35
135 Обявление 7174/09.11.2016г. Общ устройствен план 10 Nov 2016 - 07:40
136 Обявление 6999/01.11.2016г. Общ устройствен план 1 Nov 2016 - 18:05
137 ОБЯВЛЕНИЕ 6923/28.10.2016г. Общ устройствен план 28 Oct 2016 - 18:54
138 ОБЯВЛЕНИЕ 6922/28.10.2016г. Общ устройствен план 28 Oct 2016 - 18:46
139 ОБЯВЛЕНИЕ 6921/28.10.2016г. Общ устройствен план 28 Oct 2016 - 18:45
140 ОБЯВЛЕНИЕ 6663/17.10.2016г. Общ устройствен план 19 Oct 2016 - 08:32