Устройство на територията

# Title Категория Post date
121 ОБЯВЛЕНИЕ Изх.№ 2516 / 11.04.2017 год. Общ устройствен план 11 Apr 2017 - 21:38
122 ОБЯВЛЕНИЕ Изх.№ 2393 / 06.04.2017 год. Общ устройствен план 6 Apr 2017 - 17:06
123 ОБЯВЛЕНИЕ Изх.№ 2236 / 30.03.2017 год. Общ устройствен план 30 Mar 2017 - 16:25
124 ОБЯВЛЕНИЕ Изх.№ 2235 / 30.03.2017 год. Общ устройствен план 30 Mar 2017 - 14:10
125 ОБЯВЛЕНИЕ Изх.№ 2192 / 29.03.2017 год. Общ устройствен план 29 Mar 2017 - 16:39
126 ОБЯВЛЕНИЕ Изх.№ 2085 / 29.03.2017 год. Общ устройствен план 29 Mar 2017 - 16:39
127 ОБЯВЛЕНИЕ Изх.№ 1926 / 22.03.2017 год. Общ устройствен план 22 Mar 2017 - 14:26
128 ОБЯВЛЕНИЕ Изх.№ 1848 / 13.03.2017 год. Общ устройствен план 13 Mar 2017 - 17:20
129 ОБЯВЛЕНИЕ Изх.№ 1761 / 09.03.2017 год. Общ устройствен план 13 Mar 2017 - 10:59
130 ОБЯВЛЕНИЕ Изх.№ 1769 / 10.03.2017 год. Общ устройствен план 13 Mar 2017 - 10:58
131 ОБЯВЛЕНИЕ Изх.№ 1698 / 07.03.2017 год. Общ устройствен план 8 Mar 2017 - 10:13
132 ОБЯВЛЕНИЕ Изх.№ 1643 / 06.03.2017 год. Общ устройствен план 6 Mar 2017 - 17:01
133 ОБЯВЛЕНИЕ Изх.№ 1466 / 27.02.2017 год. Общ устройствен план 27 Feb 2017 - 13:09
134 ОБЯВЛЕНИЕ изх.№ 1136 / 15.02.2017 год Общ устройствен план 15 Feb 2017 - 15:00
135 ОБЯВЛЕНИЕ Изх.№ 1013 / 09.02.2017 год. Общ устройствен план 10 Feb 2017 - 19:32
136 ОБЯВЛЕНИЕ Изх.№ 0972 / 08.02.2017 год. Общ устройствен план 8 Feb 2017 - 16:07
137 ОБЯВЛЕНИЕ Изх.№ 0767 / 30.01.2017 год. Общ устройствен план 1 Feb 2017 - 08:05
138 ОБЯВЛЕНИЕ Изх.№ 0423 / 16.01.2017 год. Общ устройствен план 17 Jan 2017 - 09:27
139 Обявления за одобрени проекти за подробни устройствени планове ( ПУП ) Общ устройствен план 24 Dec 2016 - 08:44
140 ОБЯВЛЕНИЕ Изх.№ 8234 / 21.12.2016 год. Общ устройствен план 21 Dec 2016 - 17:29