Администрация

# Title Категория Post date
21 Център за обществена подкрепа- Дулово Култура 10 Nov 2017 - 17:00
22 Конкурс за длъжността Юрисконсулт Обяви и Протоколи за конкурси 6 Nov 2017 - 09:59
23 ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ Декларации 5 Nov 2017 - 08:51
24 Денят на народните будители в Дулово Култура 1 Nov 2017 - 17:29
25 Денят на народните будители в Дулово Култура 1 Nov 2017 - 17:28
26 Уважаеми жители на община Дулово Култура 31 Oct 2017 - 17:24
27 Самодейци от две читалища представиха на престижен форум обичаи на турския етнос Култура 30 Oct 2017 - 17:33
28 З А П О В Е Д №821/25.10.2017 г. Регистри 30 Oct 2017 - 17:31
29 УВАЖАЕМИ ЛЕКАРИ ОТ ОБЩИНА ДУЛОВО, Култура 19 Oct 2017 - 12:37
30 Публичен търг чрез явно наддаване Обяви и Протоколи за конкурси 12 Oct 2017 - 07:43
31 Публични търгове чрез явно наддаване Обяви и Протоколи за конкурси 12 Oct 2017 - 07:42
32 Публични търгове чрез явно наддаване Обяви и Протоколи за конкурси 12 Oct 2017 - 07:40
33 Публичен търг чрез явно наддаване Обяви и Протоколи за конкурси 12 Oct 2017 - 07:39
34 Публични търгове чрез явно наддаване Обяви и Протоколи за конкурси 12 Oct 2017 - 07:37
35 УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ДУЛОВО Култура 12 Oct 2017 - 07:35
36 Публичен регистър на издадените заповеди на главния архитект до 30.09.2017 г. Регистри 10 Oct 2017 - 17:48
37 Публичен регистър на одобрените проекти - ПУП, ИПУП до 30.09.2017 г. Регистри 10 Oct 2017 - 17:48
38 Публичен регистър на разрешените за изработване проекти - ПУП, ИПУП до 30.09.2017 г. Регистри 10 Oct 2017 - 17:47
39 Публичен регистър на въведените в експлоатация строежи до 30.09.2017 г. Регистри 10 Oct 2017 - 17:46
40 ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ Регистри 10 Oct 2017 - 17:46