Администрация

# Title Категория Post date
21 Д-Р АХМЕД ПОЗДРАВИ РАБОТЕЩИТЕ В СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ Култура 11 Nov 2017 - 08:39
22 Център за обществена подкрепа- Дулово Култура 10 Nov 2017 - 17:00
23 Конкурс за длъжността Юрисконсулт Обяви и Протоколи за конкурси 6 Nov 2017 - 09:59
24 ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ Декларации 5 Nov 2017 - 08:51
25 Денят на народните будители в Дулово Култура 1 Nov 2017 - 17:29
26 Денят на народните будители в Дулово Култура 1 Nov 2017 - 17:28
27 Уважаеми жители на община Дулово Култура 31 Oct 2017 - 17:24
28 Самодейци от две читалища представиха на престижен форум обичаи на турския етнос Култура 30 Oct 2017 - 17:33
29 З А П О В Е Д №821/25.10.2017 г. Регистри 30 Oct 2017 - 17:31
30 УВАЖАЕМИ ЛЕКАРИ ОТ ОБЩИНА ДУЛОВО, Култура 19 Oct 2017 - 12:37
31 Публичен търг чрез явно наддаване Обяви и Протоколи за конкурси 12 Oct 2017 - 07:43
32 Публични търгове чрез явно наддаване Обяви и Протоколи за конкурси 12 Oct 2017 - 07:42
33 Публични търгове чрез явно наддаване Обяви и Протоколи за конкурси 12 Oct 2017 - 07:40
34 Публичен търг чрез явно наддаване Обяви и Протоколи за конкурси 12 Oct 2017 - 07:39
35 Публични търгове чрез явно наддаване Обяви и Протоколи за конкурси 12 Oct 2017 - 07:37
36 УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ДУЛОВО Култура 12 Oct 2017 - 07:35
37 Публичен регистър на издадените заповеди на главния архитект до 30.09.2017 г. Регистри 10 Oct 2017 - 17:48
38 Публичен регистър на одобрените проекти - ПУП, ИПУП до 30.09.2017 г. Регистри 10 Oct 2017 - 17:48
39 Публичен регистър на разрешените за изработване проекти - ПУП, ИПУП до 30.09.2017 г. Регистри 10 Oct 2017 - 17:47
40 Публичен регистър на въведените в експлоатация строежи до 30.09.2017 г. Регистри 10 Oct 2017 - 17:46