Администрация

# Title Категория Post date
41 В Дулово се проведе среща посветена на предстоящото председателство на България на Съвета на ЕС Култура 17 Nov 2017 - 19:20
42 У В Е Д О М Л Е Н И Е Устройствен правилник 13 Nov 2017 - 18:08
43 Д-Р АХМЕД ПОЗДРАВИ РАБОТЕЩИТЕ В СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ Култура 11 Nov 2017 - 08:39
44 Център за обществена подкрепа- Дулово Култура 10 Nov 2017 - 17:00
45 Конкурс за длъжността Юрисконсулт Обяви и Протоколи за конкурси 6 Nov 2017 - 09:59
46 ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ Декларации 5 Nov 2017 - 08:51
47 Денят на народните будители в Дулово Култура 1 Nov 2017 - 17:29
48 Денят на народните будители в Дулово Култура 1 Nov 2017 - 17:28
49 Уважаеми жители на община Дулово Култура 31 Oct 2017 - 17:24
50 Самодейци от две читалища представиха на престижен форум обичаи на турския етнос Култура 30 Oct 2017 - 17:33
51 З А П О В Е Д №821/25.10.2017 г. Регистри 30 Oct 2017 - 17:31
52 УВАЖАЕМИ ЛЕКАРИ ОТ ОБЩИНА ДУЛОВО, Култура 19 Oct 2017 - 12:37
53 Публичен търг чрез явно наддаване Обяви и Протоколи за конкурси 12 Oct 2017 - 07:43
54 Публични търгове чрез явно наддаване Обяви и Протоколи за конкурси 12 Oct 2017 - 07:42
55 Публични търгове чрез явно наддаване Обяви и Протоколи за конкурси 12 Oct 2017 - 07:40
56 Публичен търг чрез явно наддаване Обяви и Протоколи за конкурси 12 Oct 2017 - 07:39
57 Публични търгове чрез явно наддаване Обяви и Протоколи за конкурси 12 Oct 2017 - 07:37
58 УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ДУЛОВО Култура 12 Oct 2017 - 07:35
59 Публичен регистър на издадените заповеди на главния архитект до 30.09.2017 г. Регистри 10 Oct 2017 - 17:48
60 Публичен регистър на одобрените проекти - ПУП, ИПУП до 30.09.2017 г. Регистри 10 Oct 2017 - 17:48