Администрация

# Title Категория Post date
501 Обява Конкурси и търгове 11 Mar 2015 - 17:21
502 Обявление №1860 Профил на купувача 11 Mar 2015 - 17:18
503 ПУБЛИЧНА ПОКАНА Профил на купувача 11 Mar 2015 - 17:12
504 ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА Профил на купувача 27 Feb 2015 - 11:05
505 Обява /Каолиново/ Обяви и Протоколи за конкурси 23 Feb 2015 - 19:13
506 Обява /гараж/ Обяви и Протоколи за конкурси 23 Feb 2015 - 19:13
507 Обява /Арда 21/ Обяви и Протоколи за конкурси 23 Feb 2015 - 19:12
508 РЕШЕНИЕ Профил на купувача 4 Feb 2015 - 08:16
509 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА Профил на купувача 4 Feb 2015 - 08:15
510 СЪОБЩЕНИЕ ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ Профил на купувача 4 Feb 2015 - 08:15
511 ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА Профил на купувача 4 Feb 2015 - 08:13
512 Борсов договор № 01, Договор за поръчка № ПО-07-274, Приложение № 2 Профил на купувача 1 Feb 2015 - 11:35
513 АОП - Информация за сключен договор Профил на купувача 1 Feb 2015 - 11:30
514 АОП - Решение №1162 Профил на купувача 1 Feb 2015 - 11:28
515 Обява Обяви и Протоколи за конкурси 10 Jan 2015 - 12:45
516 Обява Обяви и Протоколи за конкурси 10 Jan 2015 - 12:40
517 Обява Обяви и Протоколи за конкурси 10 Jan 2015 - 12:39
518 Обява Обяви и Протоколи за конкурси 6 Jan 2015 - 20:17
519 Обява Обяви и Протоколи за конкурси 6 Jan 2015 - 20:16
520 ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР за разпоредителните сделки по ЗОС с имоти общинска собственост в Община Дулово, през 2014 г. изготвен на основание чл.41 ал.4 ЗОС Регистри 20 Dec 2014 - 16:01