Администрация

# Title Категория Post date
501 ОБЯВА Конкурси и търгове 17 Apr 2014 - 18:49
502 Обяви 264 Обяви и Протоколи за конкурси 12 Apr 2014 - 13:01
503 БЮДЖЕТЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА ДУЛОВО ЗА 2014 ГОДИНА Администрация 7 Apr 2014 - 11:59
504 ОТ ДИРЕКЦИЯ“МЕСТНИ ПРИХОДИ“ СЪОБЩАВАТ Администрация 4 Apr 2014 - 14:05
505 ОИЦ-Силистра към младите: „Да създаваме ЗАЕДНО европейски проекти!“ Конкурси и търгове 25 Mar 2014 - 16:38
506 УВЕДОМЛЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.26, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ Администрация 19 Mar 2014 - 16:42
507 Обява 150/05.03.2014 Обяви и Протоколи за конкурси 6 Mar 2014 - 13:58
508 Обява №147/04.03.2014 Обяви и Протоколи за конкурси 6 Mar 2014 - 13:57
509 КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА ДУЛОВО – 2014г. Култура 21 Feb 2014 - 13:22
510 ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО 2014 ГОДИНА Култура 21 Feb 2014 - 13:20
511 ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ДУЛОВО ПРЕЗ 2014г. Култура 21 Feb 2014 - 13:18
512 Регистър на продадени общински недвижими имоти през 2013г. Регистри 18 Feb 2014 - 10:56
513 Обява за Публични търгове чрез явно наддаване на 28.02.2014г. Конкурси и търгове 11 Feb 2014 - 14:22
514 8. Административни услуги – местни данъци и такси: Администрация 30 Jan 2014 - 10:44
515 7. Административни услуги - хуманитарни дейности: Администрация 30 Jan 2014 - 10:43
516 6. Административни услуги – търговия, транспорт: Администрация 30 Jan 2014 - 10:42
517 5. Административни услуги - общинска собственост, приватизация и обществени поръчки: Администрация 30 Jan 2014 - 10:41
518 4. Административни услуги - екология: Администрация 30 Jan 2014 - 10:40
519 3. Административни услуги - селско стопанство/земеделие(в рамките на Общинска администрация): Администрация 30 Jan 2014 - 10:39
520 2. Административно – технически услуги /Общинска техническа служба/: Администрация 30 Jan 2014 - 10:39