Администрация

# Title Категория Post date
81 Отличия за дуловчани Култура 14 Feb 2017 - 17:08
82 О Б Я В А Обяви и Протоколи за конкурси 2 Feb 2017 - 16:55
83 ОТЛИЧИЯ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ ОУ“ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ Училищни новини 2 Feb 2017 - 08:54
84 Протокол за допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността Началник на сектор УТЗЕИ Обяви и Протоколи за конкурси 2 Feb 2017 - 08:41
85 Заповед на Министъра на Отбраната Обяви и Протоколи за конкурси 1 Feb 2017 - 08:08
86 ФОТОКОНКУРС „НАШИТЕ ДЕЦА ХУБАВИ” Култура 1 Feb 2017 - 08:06
87 Резултати за проведен подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Център за обществена подкрепа” - гр.Дулово Обяви и Протоколи за конкурси 27 Jan 2017 - 10:21
88 П Р О Т О К О Л ОТ ПРОВЕДЕНО ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ 2017г. НА ОБЩИНА ДУЛОВО Административни услуги 25 Jan 2017 - 19:29
89 СТАТУТ на КАРНАВАЛ "ЗЛАТНОТО МАГАРЕ" Култура 25 Jan 2017 - 19:19
90 Публичен търг чрез явно наддаване на 07.02.2017г Конкурси и търгове 25 Jan 2017 - 19:17
91 На Атанасовден - Надежда Петкова от Дулово чества стотния си рожден ден Култура 18 Jan 2017 - 15:38
92 Публичен търг чрез явно наддаване на 30.01.2017г. Обяви и Протоколи за конкурси 18 Jan 2017 - 13:20
93 Публични търгове чрез явно наддаване на 31.01.2017г. за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години Обяви и Протоколи за конкурси 18 Jan 2017 - 13:19
94 Публични търгове чрез явно наддаване на 30.01.2017г. за отдаване под наем за срок от 1 /една/ стопанска година Обяви и Протоколи за конкурси 18 Jan 2017 - 13:17
95 Обява за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Център за обществена подкрепа” в гр.Дулово Обяви и Протоколи за конкурси 18 Jan 2017 - 13:12
96 Публичен регистър за разпоредителни сделки по ЗОС на имоти общинска собственост в Община Дулово през 2016 г. Регистри 18 Jan 2017 - 10:35
97 Конкурс за длъжността Началник на сектор (Устройство на територията, земеделие, екология и инвестиции) Обяви и Протоколи за конкурси 13 Jan 2017 - 16:44
98 Д О К Л А Д КЪМ ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ДУЛОВО ЗА 2017г. Администрация 10 Jan 2017 - 04:00
99 РЕШЕНИЕ НА АС СИЛИСТРА Жалби и сигнали 5 Jan 2017 - 16:07
100 Честита 2017-та Година! Култура 3 Jan 2017 - 18:01