Администрация

# Title Категория Post date
161 УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА ОБЩИНА ДУЛОВО Култура 2 Mar 2017 - 15:27
162 Инициативи в Дулово Култура 1 Mar 2017 - 12:15
163 О Б Я В А Обяви и Протоколи за конкурси 27 Feb 2017 - 17:50
164 П Р О Г Р А М А ПО ПОВОД 3-ТИ МАРТ Култура 27 Feb 2017 - 13:11
165 Приемане на изменения в Наредба 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Устройствен правилник 23 Feb 2017 - 17:12
166 Публичен търг чрез явно наддаване Конкурси и търгове 22 Feb 2017 - 16:55
167 Публични търгове чрез явно наддаване Обяви и Протоколи за конкурси 20 Feb 2017 - 16:24
168 Апостоле, ние помним твоите завети Култура 19 Feb 2017 - 17:00
169 Апостоле, ние помним твоите завети Култура 18 Feb 2017 - 17:02
170 Посветено на Левски Култура 17 Feb 2017 - 16:56
171 Отличия за дуловчани Култура 14 Feb 2017 - 17:08
172 О Б Я В А Обяви и Протоколи за конкурси 2 Feb 2017 - 16:55
173 ОТЛИЧИЯ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ ОУ“ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ Училищни новини 2 Feb 2017 - 08:54
174 Протокол за допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността Началник на сектор УТЗЕИ Обяви и Протоколи за конкурси 2 Feb 2017 - 08:41
175 Заповед на Министъра на Отбраната Обяви и Протоколи за конкурси 1 Feb 2017 - 08:08
176 ФОТОКОНКУРС „НАШИТЕ ДЕЦА ХУБАВИ” Култура 1 Feb 2017 - 08:06
177 Резултати за проведен подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Център за обществена подкрепа” - гр.Дулово Обяви и Протоколи за конкурси 27 Jan 2017 - 10:21
178 П Р О Т О К О Л ОТ ПРОВЕДЕНО ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ 2017г. НА ОБЩИНА ДУЛОВО Административни услуги 25 Jan 2017 - 19:29
179 СТАТУТ на КАРНАВАЛ "ЗЛАТНОТО МАГАРЕ" Култура 25 Jan 2017 - 19:19
180 Публичен търг чрез явно наддаване на 07.02.2017г Конкурси и търгове 25 Jan 2017 - 19:17