Обяви и Протоколи за конкурси

Със заповед № ОХ-182/19.02.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени длъжности за приемане на служба в доброволния резерв

О Б Я В А

 

Със заповед № ОХ-182/19.02.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България са  обявени длъжности за приемане на служба в

доброволния резерв,без провеждане на конкурс от български граждани освободени от кадрова военна служба

 

Максимална квота за приемане на служба в доброволния резерв, както следва:

    -за Сухопътни войски-222 длъжности;

    -за Военноморски сили-28 длъжности;

 

Със заповед № ОХ- 992/07.12.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България е обявенa 1 вакантнa длъжност за oфицер

О Б Я В А

 

Със заповед № ОХ- 992/07.12.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България е обявенa  1 вакантнa длъжност за oфицер  в

Съвместното командване на силите(в.ф 14390-Горна Оряховица) за приемане на военна служба на лице, което е изпълнявало военна служба(кадрова военна служба).

 

Със заповед № ОХ- 145/11.02.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 4 вакантни длъжности за oфицери

О Б Я В А

 

Със заповед № ОХ- 145/11.02.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени  4 вакантни длъжности за oфицери  в

Централното военно окръжие за приемане на военна служба на лица ,които са изпълнявали военна служба(кадрова военна служба).