Обяви и Протоколи за конкурси

КРАЙНИ РЕЗУЛТАТИ-КОНКУРС-ПРОТОКОЛ

Приложение № 6 към чл. 33, ал. 2

ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ

РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ

 

 

Формулярът се попълва с резултатите, получени при провеждане на конкурса при избрания начин и при интервюто.